Strona główna

Akredytacja

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1.067,45 zł. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/ ...

31 grudnia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli w 2021 roku

...

31 grudnia 2020

Wysokość opłaty w 2020 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości, że w 2020 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uz ...

7 stycznia 2020

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. odpłatności za akredytację placówek doskonalenia nauczycieli.

...

31 grudnia 2019

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

28 grudnia 2018

Informacja dotycząca opłaty w 2018 roku wnoszonej przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji

Zarządzenie Nr 89/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

29 grudnia 2017

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

...

30 grudnia 2016

Informacja w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. odpłatności za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

...

31 grudnia 2015

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2015 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

 

7 stycznia 2015

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2014 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z: § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 późn. zm.),

27 lutego 2014
Starsze informacje