Strona główna

Szkoła i organ prowadzący

X edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza X edycję Nagrody im. Jana Rodowi ...

16 czerwca 2021

Program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza do udziału w ogólnopolskim Programie Grantowym „Waka ...

7 czerwca 2021

Szkolenie blended learning „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz na ...

27 maja 2021

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Prekonsultacje w sprawie proponowanych rozwiązań

14 maja 2021

Wspólnota wiedzy - cykl wykładów online

Wsparcie KUL dla nauczycieli i uczniów

11 maja 2021

Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980"

28. Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980" odbędzie się 5 czerwca 2021 r. Jest to najlepiej zorganizowana, wielotysięczna impreza biegowa na Lubelszczyźnie.

11 maja 2021

Warsztaty historyczne dla nauczycieli: Praca dla dobra wspólnego i wysiłek modernizacyjny na tle historii Polski od drugiej połowy XVIII w. do II wojny światowej

Instytut Pamięci Narodowej

29 kwietnia 2021

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Absolwentów

Uczniowie najstarszych klas liceów i techników kończą rok szkolny

29 kwietnia 2021

Odbiór świadectw przez absolwentów liceów i techników

30 kwietnia ostatnim dniem zajęć

27 kwietnia 2021

Wirtualny spacer po gmachu Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów serdecznie zaprasza na wirtualny spacer po gmachu Ministerstwa Finansów.

21 kwietnia 2021
Starsze informacje