Strona główna

Szkoła i organ prowadzący

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach do 26 czerwca 2020 r.

Minister Edukacji podpisał stosowne rozporządzenie

5 czerwca 2020

Lubelscy terytorialsi pomogą nie tylko przedszkolom

Oferta wsparcia w przygotowaniu do wznowienia działalności poszerzona o szkoły

21 maja 2020

Możliwość organizowania konsultacji dla uczniów na terenie szkoły

Wytyczne dla dyrektorów szkół

15 maja 2020

Warunki realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w klasach I-III

Wytyczne GIS, MZ i MEN

15 maja 2020

Stopniowe uruchamianie pracy szkół i placówek

Kalendarz powrotu do stacjonarnych form działalności

13 maja 2020

Lubelscy terytorialsi dla przedszkoli

Wsparcie w przygotowaniu placówek do wznowienia działalności

11 maja 2020

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Podsumowanie inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji

6 maja 2020

Kształcenie na odległość w szkołach do dnia 24 maja br.

Minister Edukacji Narodowej podpisał stosowne rozporządzenie

27 kwietnia 2020

Odbiór świadectw ukończenia szkoły przez absolwentów

Wyjaśnienia resortu edukacji

24 kwietnia 2020

Nowe rozwiązania w sprawie konkursów na stanowisko dyrektora i egzaminów

Zmiany w rozporządzeniu MEN w związku z przedłużeniem okresu edukacji zdalnej

14 kwietnia 2020
Starsze informacje