Strona główna

Szkoła i organ prowadzący

Kształcenie w szkołach od 1 września 2020 roku

MEN kieruje projekty rozporządzeń do konsultacji

12 sierpnia 2020

Działania MEN w zakresie organizacji nowego roku szkolnego

Konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej

5 sierpnia 2020

Dzień Krajobrazu 2020

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zachęca do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów 20 października Dnia Krajobrazu.

5 sierpnia 2020

Zaproszenie do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Ministerstwo Klimatu zaprasza zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, organizacje pozarządowe oraz samorządy do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Aby ...

4 sierpnia 2020

Ogólnopolska akcja charytatywna KREDKOBRANIE

Uprzejmie informujemy, że krakowska Fundacja Ignatianum wraz ze Stowarzyszeniem Korzenie prowadzą ogólnopolską Akcję Kredkobranie, której celem jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawn ...

14 lipca 2020

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Wzorem lat poprzednich, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 XVI Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ), skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych. W roku ...

8 lipca 2020

Aktualizacja wytycznych GIS, MEN, MZ dla przedszkoli

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania pr ...

8 lipca 2020

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a jego celem jest upowszechnienie w ...

7 lipca 2020

Informacja dotycząca zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Z dniem 9 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz. 1008). Powyższe rozporz ...

25 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach do 26 czerwca 2020 r.

Minister Edukacji podpisał stosowne rozporządzenie

5 czerwca 2020
Starsze informacje