Strona główna

Szkoła i organ prowadzący

Praca dla nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli i Luksemburgu

Dokumenty na konkurs można składać do 21 czerwca 2019 roku

11 czerwca 2019

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

3 kwietnia 2019

Program "Adopcja Serca"

Dzieło „Adopcji Serca”, zwane też popularnie adopcją na odległość, to program angażujący wielu młodych ludzi, który rozwija ich talenty, ducha oraz wyzwala energię potrzebną w czynieniu dobra. Pomysł na funkcjonowanie takiej formy pomocy udzielanej ...

1 kwietnia 2019

Spotkania informacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty

  W dniach 28-29 marca 2019 roku w Lublinie, Chełmie, Radzyniu Podlaskim oraz Zamościu odbyły się spotkania informacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedstawicielami organów prowadz ...

29 marca 2019

List Wojewody Lubelskiego do dyrektorów szkół

Wystawa i lekcja historii dla młodzieży

27 marca 2019

Zaproszenie dla dyrektorów szkół na konferencję pod tytułem Rodzice w trosce o dzieci

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Fundacja Rodzice Szkole zapraszają na konferencję pod tytułem Rodzice w trosce o dzieci.

28 lutego 2019

Rekrutacja do Akademii Młodych Humanistów

Nabór trwa do 5 marca 2019 roku

18 lutego 2019

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości

Minister Anna Zalewska podpisała apel o wspólne działania na rzecz podniesienia jakości oświaty

12 lutego 2019

Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Przejdź do - Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Zakończył się cykl spotkań Lubelskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

17 stycznia 2019

Uniwersytecki program "UAM dla Najlepszych"

"UAM dla Najlepszych" to nowy uniwersytecki program dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich. Celem projektu jest długofalowe wsparcie dla uczniów zmotywowanych do rozwijania pasji, pogłębiania wiedzy i współpracą z ekspertami w obszarze różnych dziedzin nauki.

27 grudnia 2018
Starsze informacje