Strona główna

Młodociani pracownicy

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2021 r.

18 października 2021

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na lata 2022-2025

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w spraw ...

8 lipca 2021

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujące w 2021 roku

Uwaga! 1. Wnioski o przekazanie środków (załącznik nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (załącznik nr 2) należy składać w wersji papierowej oraz każdorazowo przesyłać ich wersje elektroniczne (podpisane skany) na adres: mlodociani@k ...

9 marca 2021

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2021 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i przesłanie harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy, przeznaczonych ...

18 stycznia 2021

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2020 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego   W związku z koniecznością określenia ostatecznej wysokości środk&oacut ...

15 października 2020

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na lata 2021-2024

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wyso ...

16 lipca 2020

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujace w 2020 roku

Uwaga! 1. Wnioski o przekazanie środków (załącznik nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (załącznik nr 2) należy składać w wersji papierowej oraz każdorazowo przesyłać ich wersje elektroniczne (podpisane skany) na adres: mlodociani@k ...

11 lutego 2020

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodzin ...

16 stycznia 2020

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy w 2020 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie propozycji podz ...

30 października 2019

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2019 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z koniecznością określenia ostatecznej kwoty dofinansowani ...

16 października 2019
Starsze informacje