Strona główna

Doradztwo metodyczne

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa za 2019 r.

WEA.3112.184.2019.AP Szanowny Pan Marszałek Województwa Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa lubelskiego W związku ze zbliżającym się terminem rozlicz ...

18 grudnia 2019

Sieć doradztwa metodycznego w województwie lubelskim

Rok szkolny 2019/2020

27 września 2019