Strona główna

System Informacji Oświatowej

Pomoc dotycząca zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Rejestracja danych osobowych uczniów z Ukrainy w SIO

W związku z pytaniami związanymi z wprowadzaniem do Systemu Informacji Oświatowej danych uczniów z Ukrainy zwracamy uwagę, że formularz rejestracyjny danych osobowych (pierwsze imię, nazwisko) zezwala na używanie jedynie znaków alfabetu łacińskiego, dlatego w SIO należy podawać ...

17 marca 2022

Rozliczanie obowiązku nauki przez gminy

Wyjaśnienia

29 stycznia 2021

Komunikat dotyczący przekazywania danych drogą mailową

 

20 czerwca 2014

Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej

W dniu 18 maja 2012 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Lubelskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO).

11 czerwca 2012