Strona główna

System Informacji Oświatowej

Spis wg stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r.

 

28 sierpnia 2018

List minister Anny Zalewskiej do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach...

26 lipca 2018

Komunikat z 22 marca 2018 r. w sprawie gromadzenia danych wg stanu na 31 marca 2018 r.

 

23 marca 2018

Spis wg stanu na dzień 31 marca 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że spis w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. należy wykonać za pomocą programu SIO v.3.24

12 marca 2018

Komunikat w sprawie importu danych

 

12 marca 2018

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

 

12 marca 2018

Komunikat dotyczący przekazywania danych drogą mailową

 

20 czerwca 2014

Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej

W dniu 18 maja 2012 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Lubelskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO).

11 czerwca 2012