Strona główna

Stypendia

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WIT.4056.108.2020.MTR z dnia 2 czerwca 2020 r. uprzejmie proszę o podjęcie – zgodnie z art. 90h usta ...

5 czerwca 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z póź ...

4 czerwca 2020

37. rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ogłasza 37. rekrutację stypendystów - młodych naukowców i twórców z całej Polski.

2 kwietnia 2019

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

Przejdź do - Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 7 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2017/2018 otrzymało 396 uczniów, z rąk Pana M ...

8 marca 2019

Rekrutacja do XVII edycji programu stypendialnego "Klasa"

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego "Klasa". Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu "Klasa". Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia 2019 roku.

22 lutego 2019

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Informuję, że uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4.

28 listopada 2018

Wstępny podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2018 r. z podziałem na poszczególne gminy. Planowana dotacja dla województwa lubelskiego wynosi ogółem 9 371 862 zł.

23 sierpnia 2018

Wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

Przejdź do - Wręczenie dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 4 kwietnia 2018 roku w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2016/2017.

5 kwietnia 2018

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Lista osób, które decyzją MEN otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

12 grudnia 2017

Wreczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Przejdź do - Wreczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 7 listopada 2017 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów.

8 listopada 2017
Starsze informacje