Strona główna

Stypendia

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do - Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

W dniu 20 lutego 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, parlamentarzyści z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.

21 lutego 2023

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

W 2022 r. 313 uczniów ze szkół z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów.

10 października 2022

Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Ogólnopolski Konkurs Stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich - termin zgłoszeń do konkursu upływa 4 sierpnia 2022 r. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostepne są na stronie: http ...

20 lipca 2022

Stypendia motywacyjne dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny za wyn ...

13 lipca 2022

Wystartowała XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu „Stypendiów Pomostowych”. Jest to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla ...

13 kwietnia 2022

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz stude ...

21 września 2021

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki w roku 2020

W 2020 r. 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów, zaś 29 uczniów otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020.  < ...

26 listopada 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WIT.4056.108.2020.MTR z dnia 2 czerwca 2020 r. uprzejmie proszę o podjęcie – zgodnie z art. 90h usta ...

5 czerwca 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z póź ...

4 czerwca 2020

37. rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ogłasza 37. rekrutację stypendystów - młodych naukowców i twórców z całej Polski.

2 kwietnia 2019
Starsze informacje