Strona główna

Programy rządowe

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i mł ...

16 lutego 2017
Czytaj więcej

Podział dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Podział dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

30 stycznia 2017
Czytaj więcej

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń - czerwiec 2017 r.

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.

26 stycznia 2017
Czytaj więcej

Komunikat - dotacja podręcznikowa

W związku z opóźnieniem dostępu do aplikacji podręcznikowej przedłużamy termin na złożenie rozliczenia dotacji.

12 stycznia 2017
Czytaj więcej

Wyprawka szkolna 2016

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 02 stycznia 2017 r., znak: DWKI-SPR.419.1.2017.CZ w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” prosimy o podanie informacji...

3 stycznia 2017
Czytaj więcej

Program "Szkolny Klub Sportowy"

Program "Szkolny Klub Sportowy" to inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych.

28 grudnia 2016
Czytaj więcej

Rozliczenia roczne dotacji za 2016 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2016 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin.

15 grudnia 2016
Czytaj więcej

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"-Formularze sprawozdania

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"-Formularze sprawozdania

1 grudnia 2016
Czytaj więcej

Wychowanie przedszkolne - informacja

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa lubelskiego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz.956 w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państ ...

10 października 2016
Czytaj więcej

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Informacja dotycząca II edycji.

7 października 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje