Strona główna

Programy rządowe

Otwarty konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą.

Informujemy, że Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłasza otwarty konkurs w zakresie wspomagania naucznia języka polskiego za granicą. Oferta dwóch konkursów skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych ...

15 listopada 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie za rok 2018

Szanowni Państwo Organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne     Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. poz.1667 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu ...

14 listopada 2018

Wyprawka szkolna 2018- podpisanie uchwały

WEA.3112.109.2018.MP Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, i Wójtowie Gmin województwa lubelskiego Uprzejmie informuję, że w dniu 17 września 2018 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała Nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w ...

24 września 2018

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - komunikat IV edycja

Szanowni Państwo Organy Prowadzące Szkoły i Biblioteki Pedagogiczne, Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków na trzec ...

21 września 2018

Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

WEA.3112.98.2018.MP Szanowni Państwo Marszałek, Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie województwa lubelskiego W związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Edukacji Narod ...

17 września 2018

Dotacja podręcznikiowa 2018

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Marszałek województwa lubelskiego     W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodo ...

18 maja 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i mł ...

13 marca 2018

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

20 lutego 2018

Bezpieczna+ sprawozdanie

...

12 grudnia 2017

Rozliczenie roczne dotacji za 2017 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadań własnych finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych oraz zadań zleconych przekazanych w 2017 roku z budżetu państwa, zwracam się z prośbą o rozliczenie przekazanych środków finansowych i przesłanie wersji papierowej zgodnie z załączonymi drukami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie.

7 grudnia 2017
Starsze informacje