Strona główna

Rekrutacja

Wybór szkoły ponadpodstawowej -ważne informacje dla rodziców i uczniów

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie, Przesyłamy Państwu prezentację przygotowaną przez panią Iwonę Lipiec konsultanta ds. doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i doradcę zawodowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lubli ...

19 marca 2020

Zarządzenie nr 9/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

Treść zarządzenia w załączniku. ...

27 lutego 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 5 /2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I pu ...

30 stycznia 2020

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Briefing Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

12 lipca 2019

Rekrutacja do szkół w województwie lubelskim

Briefing prasowy Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

9 lipca 2019

Komunikat w sprawie terminu składania oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego

 W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego w dniu 19 czerwca 2019 roku i pytaniami dotyczącymi składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego oraz wyznaczonym te ...

13 czerwca 2019

Zarządzenie nr 29/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 29/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tekstu jednolitego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim

26 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 28/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 28/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim

26 kwietnia 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych -komunikat MEN

W związku z pytaniami dotyczącymi uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) minister właściwy do spraw oświaty ...

25 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie wykazu zawodów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim.

26 lutego 2019
Starsze informacje