Strona główna

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - wykaz wolnych miejsc w szkołach

 

12 sierpnia 2020

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie możliwości złożenia, w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br. nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zmiany przez kandydata wybranych szkół i oddziałów lub wskazanej kolejności preferencji.

27 lipca 2020

Komunikat MEN

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 czerwca 2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla dorosłych oraz publicznych szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 27/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z 25 maja 2020 r., zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, a także terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r., na terenie województwa lubelskiego.

26 maja 2020

Wsparcie rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów klas VIII szkół podstawowych, Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory Państwa dzieci były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zai ...

21 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Dostosowanie terminów do zmienionego harmonogramu egzaminów

19 maja 2020

Zarządzenie nr 9/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty

Treść zarządzenia w załączniku. ...

27 lutego 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 5 /2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I pu ...

30 stycznia 2020

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Briefing Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

12 lipca 2019

Rekrutacja do szkół w województwie lubelskim

Briefing prasowy Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

9 lipca 2019
Starsze informacje