Strona główna

Mediacje

Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki

Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki: 1) zapisy w statucie szkoły/placówki: •    w działaniach mających na celu poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania przemocy w szkole,  radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych/kryzysowych,< ...

23 czerwca 2022

Lista mediatorów szkolnych - formularz rejestracyjny

Osoby zainteresowane wpisaniem się na listę mediatorów szkolnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

23 czerwca 2022

Konferencja dla mediatorów szkolnych

W październiku 2022 roku planowana jest konferencja dla mediatorów szkolnych, wpisanych na listę Kuratorium Oświaty w Lublinie. Omówione zostaną m. in. rekomendacje do dalszego działania, informacje o sposobach komunikacji między organami zaangażowanymi w porozumieniach mediacyjnych. O szczegółach powiadomimy w późniejszym terminie.

15 czerwca 2022

Konsultanci w sprawach mediacji szkolnych

15 czerwca 2022

Druki do postępowania mediacyjnego

15 czerwca 2022

Konferencja podsumowująca program pilotażowy "Mediacje szkolne"

W dniu 10 czerwca 2022r. odbyła się konferencja podsumowująca program pilotażowy „Mediacje szkolne”, której organizatorami byli Lubelski Kurator Oświaty oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

15 czerwca 2022