Strona główna

Programy i fundusze europejskie

Projekt "ZA PROGIEM" - wyprawy odkrywców (II nabór dla rodziców i opiekunów prawnych)

Organizatorem Projektu jest Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Dom Studencki „IKAR” w Lublinie. Projekt "ZA PROGIEM" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 czerwca 2019

Projekt pt. "Świadomy obywatel - szkolenia z tematyki unijnej"

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Gminą Lublin realizuje projekt pt. ,,Świadomy obywatel - szkolenia z tematyki unijnej’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 kwietnia 2019

Nabory na projekty w ramach środków unijnych o tematyce handlu ludźmi, praw dziecka, zapobieganiu przemocy

Nabory na projekty w ramach środków unijnych o tematyce handlu ludźmi, praw dziecka, zapobiegania przemocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdz ...

8 lutego 2019

Nabór do projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

Projekt p.t. "Ponadnarodowa mobilność uczniów", zaplanowany na lata 2019-2023, skierowany do publicznych i niepublicznych szkół.

28 stycznia 2019

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na PGE Narodowy

Już 8 stycznia 2019 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wy ...

20 grudnia 2018

"Akademia Młodego Przyrodnika"

Organizatorem pierwszego naboru do Projektu "Akademia Młodego Przyrodnika" jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 listopada 2018

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń

Konkurs dla organów prowadzących

15 maja 2018

Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

Informujemy, że ogłoszony został konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+. Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji &ndas ...

20 lutego 2018

Projekt „Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego”

Informujemy, że od stycznia 2018 r. MDDP Sp. z o. o. Akademia Biznesu Sp. k. rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego” w r ...

20 lutego 2018

Akcja "Partnerstwa współpracy szkół"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ rozpoczęła nabór do nowej akcji "Partnerstwa współpracy szkół".

27 grudnia 2017
Starsze informacje