Strona główna

Programy i fundusze europejskie

Specjalistyczne Centra Edukacji Włączającej - nabór wniosków w konkursie grantowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż Ośrodek Rozwoju Eduk ...

9 kwietnia 2021

Nabór do projektu grantowego „Lubelska Szkoła Zdalna”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szk& ...

22 lutego 2021

Ponadnarodowa mobilność uczniów - przedłużono termin aplikowania

III nabór wniosków potrwa do 10 stycznia 2021 roku

27 listopada 2020

Projekt Szkoła 6.0 - współpraca pomięszy szkołani w Polsce i za granicą

Stowarzyszenie Wspólnota Polska realizuje projekt "Szkoła 6.0", polegający na współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi, którego celem  jest wzajemny rozwój placówek oświatowych, podniesienie ...

20 września 2019

II edycja Projektu "Akademia Młodego Przyrodnika"

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dniem 02 września 2019 roku uruchomił nabór do drugiej edycji Projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” – w zakresie cyklu GEOEKSPLORATOR (BLOKI 3-9). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 września 2019

Projekt "ZA PROGIEM" - wyprawy odkrywców (II nabór dla rodziców i opiekunów prawnych)

Organizatorem Projektu jest Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Dom Studencki „IKAR” w Lublinie. Projekt "ZA PROGIEM" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 czerwca 2019

Projekt pt. "Świadomy obywatel - szkolenia z tematyki unijnej"

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Gminą Lublin realizuje projekt pt. ,,Świadomy obywatel - szkolenia z tematyki unijnej’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 kwietnia 2019

Nabory na projekty w ramach środków unijnych o tematyce handlu ludźmi, praw dziecka, zapobieganiu przemocy

Nabory na projekty w ramach środków unijnych o tematyce handlu ludźmi, praw dziecka, zapobiegania przemocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdz ...

8 lutego 2019

Nabór do projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"

Projekt p.t. "Ponadnarodowa mobilność uczniów", zaplanowany na lata 2019-2023, skierowany do publicznych i niepublicznych szkół.

28 stycznia 2019

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na PGE Narodowy

Już 8 stycznia 2019 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wy ...

20 grudnia 2018
Starsze informacje