Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Archiwum zakładowe / artykuł

Archiwum zakładowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 marca 2012

W załączeniu wykaz szkół i placówek zlikwidowanych, których dokumentacja przebiegu nauczania przechowywana jest w Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Archiwum zakładowe: tel. 815385256

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych znajdujących się w archiwum zakładowym Kuratorium Oświaty w Lublinie jest Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą w Lublinie ul. 3 Maja 6.
Kontakt z inspektorem ochrony danych iod@kuratorium.lublin.pl, lub tel. 815385264.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457) oraz ustawy prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996)
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym do dostępu do danych znajdujących się w posiadaniu Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe chronione są w sposób zgodny z przepisami prawa tzn. zabezpieczenia spełniają wymogi ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
Państwa dane przetwarzane będą przez okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) i ustawach szczególnych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2012-03-29 09:39:29
Data publikacji: 2012-03-29 09:39:46
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 12650

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-08-06 14:52:52Siwek PawełModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-17 13:01:37Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-23 14:23:47Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-23 11:22:30Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2013-05-08 08:55:25Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2012-03-29 09:39:41Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja