Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2022 roku

Gdzie można złożyć wniosek? Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesłać za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz właściwych ...

9 maja 2022

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na konferencję naukowo-metodyczną pn. ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie", zorganizowaną przez Lubelskiego Kurat ...

20 maja 2022

Jak chronić się przed cyberzagrożeniami? - cykl webinarów UKE

20 maja 2022

Podziękowania od kurator Obwodu Zakarpackiego

Piękne świadectwo polsko-ukraińskiej solidarności

18 maja 2022

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, udostępnił informacje dotyczące organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. W załącznikach poniżej publikujemy zestaw dokumentów ...

12 maja 2022

"Laboratorium Przyszłości" Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Przejdź do -

W dniu 9 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu został podsumowany projekt edukacyjny Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości.

11 maja 2022

Gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

W dniu 6 maja 2022 r. w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się Gala podsumowująca I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny. Konkurs został zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

10 maja 2022

Ogłoszenie o naborze na lata szkolne 2022/2023 i 2023/2024 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego.

4 maja 2022

Podsumowanie Projektu „Piramida Cheopsa” realizowanego w ramach Roztoczańskiej Akademii Matematyki

Przejdź do - Podsumowanie Projektu „Piramida Cheopsa” realizowanego w ramach Roztoczańskiej Akademii Matematyki

25 kwietnia 2022 r. w Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Piramida Cheopsa”, realizowanego w ramach Roztoczańskiej Akademii Matematyki. W spotkaniu wziął udział Lubelski Wicekurator Oświaty p. Mirosław Wójcik, który podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie matematyki i szeroko pojętych kompetencji matematycznych w życiu każdego człowieka. Wśród honorowych gości wydarzenia znaleźli się także: p. Tomasz Zieliński poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, p. Witold Marucha Wicestarosta Zamojski, p. Grzegorz Grzywaczewski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, p. Jacek Misiuk Wicedyrektor LSCDN, prof. Monika Budzyńska Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, dr Małgorzata Cudna i dr Eliza Jackowska-Boryc z Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

26 kwietnia 2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szk&o ...

31 stycznia 2022