Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

W nawiązaniu do zapisów art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

26 maja 2022

Absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu

Informacja wstępna OKE w Krakowie

1 lipca 2022

ZAPROSZENIE na „Stacjonarne seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych”, Kazimierz Dolny, 22-23 sierpnia 2022 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning zaprasza na seminarium dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne.

29 czerwca 2022

Program grantowy dla młodzieży "Generacja V4"

Wnioski można składać do 1 sierpnia 2022 roku

29 czerwca 2022

Świadczenie "Dobry Start" na rok szkolny 2022/2023

Nabór wniosków rusza 1 lipca 2022 roku

28 czerwca 2022

Zmiana przepisów o podatku PIT

Materiały informacyjne dla nauczycieli

27 czerwca 2022

Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie zaprasza nauczycieli i pracowników oświaty do wspólnego udziału w pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca 2022 r.. Więcej informacji:

6 czerwca 2022

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEiN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

31 maja 2022