Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Stopniowy powrót uczniów do szkół

Harmonogram znoszenia ograniczeń

28 kwietnia 2021

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEiN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego

28 kwietnia 2021

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego W nawiązaniu d ...

28 kwietnia 2021

Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2021 roku

Terminy, zasady i wzory wniosków

15 kwietnia 2021

Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”

28. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” odbędzie się 5 czerwca 2021 r. Jest to najlepiej zorganizowana, wielotysięczna impreza biegowa na Lubelszczyźnie.

7 maja 2021

Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku

Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie. Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Minist ...

7 maja 2021

Nabór wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty na II półrocze 2021 roku; wzory druków

Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczyna nabór wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, ko ...

30 kwietnia 2021

Wyniki konkursu "Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie"

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie, Informujemy, że zakończył się Konk ...

30 kwietnia 2021

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Nowe Technologie Lublin 2021

Zapraszamy uczniów szkół branżowych i technicznych do udziału w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland Nowe Technologie, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawod& ...

24 marca 2021