Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Spotkania Lubelskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół

Harmonogram

16 lipca 2018
Czytaj więcej

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Tematem konkursu jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa”

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej

System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Celem Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów.

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej

IV Europejski Tydzień Sportu (ETS)

Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w IV Europejskim Tygodniu Sportu (ETS), który odbędzie się  w dniach 23 - 30 września 2018 r. - we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Na terenie Polski koordynowany jest przez Ministerstwo Sportui Turystyki. Podstawo ...

10 sierpnia 2018
Czytaj więcej

Wizyty edukacyjne w Sądzie Okręgowym w Lublinie - propozycja dla młodzieży szkolnej

Sąd Okręgowy w Lublinie przedstawia propozycje regularnych wizyt edukacyjnych w swojej siedzibie, z wykorzystaniem własnych zasobów osobowych (asystenci sędziego, studenci wyższych uczelni w Lublinie, mediatorzy sądowi) i infrastrukturalnych (sala rozpraw) gru ...

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej

List minister Anny Zalewskiej do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach...

26 lipca 2018
Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu

Dokumenty należy składać do 20 sierpnia 2018 roku

18 lipca 2018
Czytaj więcej

Narodowe Czytanie 2018

8 września 2018 roku odbędzie się 7. edycja Narodowego Czytania. Ma ona wymiar szczególny, gdyż odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lekturą Narodowego Czytania jest wybitne dzieło Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie"...

17 lipca 2018
Czytaj więcej

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa

  Minister Edukacji Narodowej ustalił na rok szkolny 2018/ 2019 następujące podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa: 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych po ...

6 lipca 2018
Czytaj więcej

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty - II półrocze 2018

  W dniu 25 czerwca obradował zespół ds. przyznawania wsparcia finansowego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiagnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, organizow ...

26 czerwca 2018
Czytaj więcej

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce".

17 stycznia 2017
Czytaj więcej