Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Działania MEN w zakresie organizacji nowego roku szkolnego

Konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej

5 sierpnia 2020

Uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty

  31 lipca 2020 roku tegoroczni absolwenci szkół podstawowych uzyskali zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. przedstawiono na briefingu, w którym wz ...

31 lipca 2020

Wznowienie realizacji Planu nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w zakresie monitorowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych W związku ze wznowieniem realizacji planów nadzoru pedagogicznego kurator ...

28 lipca 2020

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podc ...

29 maja 2020

Zaproszenie do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Ministerstwo Klimatu zaprasza zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, organizacje pozarządowe oraz samorządy do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Aby ...

4 sierpnia 2020

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 lipca do 14 grudnia 2020 roku

W dniu 31 lipca 2020 roku obradował zespół ds. przyznawania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wsparcia finansowego w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze wojewó ...

3 sierpnia 2020

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że przyjęta została Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podrę ...

16 lipca 2020

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Rusza nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i mł ...

10 lipca 2020

Wsparcie organizatorów letniego wypoczynku przez żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 188/DWOT z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wsparcia przez Wojska Obrony Terytorialnej działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w z ...

10 lipca 2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględni ...

8 lipca 2020

Aktualizacja wytycznych GIS, MEN, MZ dla przedszkoli

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania pr ...

8 lipca 2020