Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Przejdź do - Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Zakończył się cykl spotkań Lubelskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

17 stycznia 2019

Monitorowanie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa

Monitorowanie dotyczy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

9 stycznia 2019

Odbiór ulotek dotyczących rekrutacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało ulotkę dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do uczniów i ich rodziców. Uczniowie ostatnich klas znajdą w niej szczegółowo opisane zasady ...

9 stycznia 2019

Informacja o trybie sładania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2019 r.

  Lubelski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora Oświaty należy składać do 28 lutego 2019 roku. Zgodnie z ustaleniami Kapituły tytuł honorowy pr ...

28 grudnia 2018

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2019 r.

1. Ustala się następujace terminy składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe: o nadanie orderu i odznaczenia państwowego do dnia 31 stycznia 2019; o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do dnia

28 grudnia 2018

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

27 grudnia 2018

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Stypendyści MEN

12 grudnia 2018