Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podc ...

29 maja 2020

Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Branżowych I Stopnia, uprzejmie informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami ...

26 czerwca 2020

Informacja dotycząca zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Z dniem 9 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz. 1008). Powyższe rozporz ...

25 czerwca 2020

Podsumowanie konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

 Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nikomu nie może odebrać.Ignacy Jan Paderewski W dniu 19 czerwca 2020 roku, w Sali Kolumnowej im. Stanisława Moskalewskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło s ...

22 czerwca 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej znak: DPPI-WIT.4056.108.2020.MTR z dnia 2 czerwca 2020 r. uprzejmie proszę o podjęcie – zgodnie z art. 90h usta ...

5 czerwca 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z póź ...

4 czerwca 2020