Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

Strona główna

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi

Szanowni Państwo Dyrektorzy lubelskich szkół i placówek oświatowych,

23 maja 2017
Czytaj więcej

Konferencja "PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH" - 26 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki i wszystkich zainteresowanych na konferencję "PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH", której celem jest przybliżenie celów i metod nauki programowani ...

8 maja 2017
Czytaj więcej

Konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy programowej

W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się w województwie lubelskim cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli. Spotkania poprowadzą, przeszkoleni wcześniej w Ośrodku Rozwoju Edukacji, konsultanci z trzech publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli: Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, a także doradcy metodyczni współpracujący z ww. ośrodkami.

22 marca 2017
Czytaj więcej

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców

Aktualny stan wprowadzania zmian w oświacie

24 maja 2017
Czytaj więcej

Konkurs na film promujący szkolnictwo zawodowe

Przejdź do - Konkurs na film promujący szkolnictwo zawodowe

 Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie na film promujący szkolnictwo zawodowe. Konkurs jest częścią akcji promocyjnej "Zawodowy Strzał w 10!" organizowanej przez Wydział Kształcenia Zawod ...

19 maja 2017
Czytaj więcej

"Zawodowy strzał w dziesiątkę"

Przejdź do -

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

19 maja 2017
Czytaj więcej

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Wzory wniosków kierowanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty

18 maja 2017
Czytaj więcej

Działania wspomagające zmiany programowe

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

17 maja 2017
Czytaj więcej

Awans zawodowy a zmiana systemu edukacji

Informacja dla nauczycieli odbywających staż

16 maja 2017
Czytaj więcej

Projekt pozakonkursowy "Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej"

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Kuratorami Oświaty ogłosił nabór kandydatów do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych.

9 maja 2017
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wad fabrycznych podręczników do klasy III.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie wadliwych fabrycznie podręczników Nasza Szkoła dla klasy III. Jednocześnie prosimy o zgłoszenie wcześniej stosownej informacji do p. Grażyny Gryz, e-mai: graz ...

8 maja 2017
Czytaj więcej

Podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA”

27 kwietnia 2017 roku, w Gmachu Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorami tegoroczne ...

4 maja 2017
Czytaj więcej

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Maturzystów

 Drodzy Maturzyści, w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Lubelskiego Kuratorium Oświaty życzę Wam sukcesu na egzaminie maturalnym. Mam nadzieję, że latami zdobywana wiedza i umiejętności w zakresie poszczególn ...

25 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Informacja o trybie składania wniosków o nagrody ministra i kuratora w 2017 r.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 roku

13 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Wykaz wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz o tytuł honorowego profesora oświaty

Zakończył się etap opiniowania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

29 marca 2017
Czytaj więcej

Zasady organizacji wycieczek zagranicznych

Wymagane dokumenty

20 marca 2017
Czytaj więcej

Informacje dotyczące organizacji kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku

Uprzejmie informujemy podmioty zainteresowane organizacją szkoleń kadry wychowawczej i kierowniczej wypoczynku na terenie województwa lubelskiego, że przepisy dotyczące w/w kursów znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ...

15 marca 2017
Czytaj więcej

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce".

17 stycznia 2017
Czytaj więcej