Strona główna

Awans zawodowy

Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

3 listopada 2021

Kolejni pedagodzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego

Przejdź do - Kolejni pedagodzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego

Gratulacje dla najlepszych

30 sierpnia 2021

Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2021 roku

Zasady składania wniosków wraz z dokumentacją

20 maja 2021

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Spotkanie on-line 29.01.2021

19 stycznia 2021

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Jesień 2020

19 października 2020

Awans zawodowy - uwagi dotyczące zadań dyrektora szkoły

Zadania dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego.

26 sierpnia 2020

602 nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

  Lubelski Kurator Oświaty zakończył postępowania kwalifikacyjne wszczęte na wnioski nauczycieli mianowanych z województwa lubelskiego, które wpłynęły do urzędu do dnia 30 czerwca 2020 roku. W tzw. sesji letniej do Kuratorium Oświaty w Lubli ...

19 sierpnia 2020

Poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Awans zawodowy nauczyciela

10 czerwca 2020

Postępowania kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Tryb składania wniosków wraz z dokumentacją

9 czerwca 2020

Wyjaśnienia związane z realizacją przez nauczycieli stażu w warunkach pandemii

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnych skutków stanu epidemii na staż odbywany przez nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego wyjaśniamy, że ww. okoliczności i związane z nimi szczególne sposoby realizacji zajęć dy ...

15 maja 2020
Starsze informacje