Strona główna

Awans zawodowy

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Jesień 2020

19 października 2020

Awans zawodowy - uwagi dotyczące zadań dyrektora szkoły

Zadania dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego.

26 sierpnia 2020

602 nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

  Lubelski Kurator Oświaty zakończył postępowania kwalifikacyjne wszczęte na wnioski nauczycieli mianowanych z województwa lubelskiego, które wpłynęły do urzędu do dnia 30 czerwca 2020 roku. W tzw. sesji letniej do Kuratorium Oświaty w Lubli ...

19 sierpnia 2020

Poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Awans zawodowy nauczyciela

10 czerwca 2020

Postępowania kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Tryb składania wniosków wraz z dokumentacją

9 czerwca 2020

Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

3 czerwca 2020

Wyjaśnienia związane z realizacją przez nauczycieli stażu w warunkach pandemii

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnych skutków stanu epidemii na staż odbywany przez nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego wyjaśniamy, że ww. okoliczności i związane z nimi szczególne sposoby realizacji zajęć dy ...

15 maja 2020

Nauczyciele dyplomowani odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego

30 grudnia 2019 roku w Kuratoriunm Oświaty w Lublinie Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty wręczyli akty nadania oraz listy gratulacyjne tym pedagogom z województwa lubelskiego, którzy uzyskali najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej p ...

30 grudnia 2019

Zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela

  W załączniku poniżej zamieszczamy ważne informacje na temat zmian w przepisach dotyczących awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli, w tym - stanowisko w sprawie uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego przez nauczycieli, którzy staże ...

29 sierpnia 2019

Awans zawodowy od 1 września 2018 roku

Materiały informacyjne

31 sierpnia 2018
Starsze informacje