Strona główna

Awans zawodowy

Wzory wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Wzory wniosków składanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

10 maja 2022

Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2022 roku

Gdzie można złożyć wniosek? Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesłać za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub składać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz właściwych ...

9 maja 2022

Kolejni pedagodzy uzyskali stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Przejdź do - Kolejni pedagodzy uzyskali stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Uroczyste wręczenie aktów nadania

20 grudnia 2021

Kolejni pedagodzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego

Przejdź do - Kolejni pedagodzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego

Gratulacje dla najlepszych

30 sierpnia 2021

Postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2021 roku

Zasady składania wniosków wraz z dokumentacją

20 maja 2021

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Spotkanie on-line 29.01.2021

19 stycznia 2021

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Jesień 2020

19 października 2020

Awans zawodowy - uwagi dotyczące zadań dyrektora szkoły

Zadania dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego.

26 sierpnia 2020

602 nauczycieli uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

  Lubelski Kurator Oświaty zakończył postępowania kwalifikacyjne wszczęte na wnioski nauczycieli mianowanych z województwa lubelskiego, które wpłynęły do urzędu do dnia 30 czerwca 2020 roku. W tzw. sesji letniej do Kuratorium Oświaty w Lubli ...

19 sierpnia 2020

Poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Awans zawodowy nauczyciela

10 czerwca 2020
Starsze informacje