Strona główna

Konferencje

Konferencja "Wiedza zamknięta w streamingu" - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych ...

22 marca 2023

Zaproszenie na seminarium upowszechniające rezultaty projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym”

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza nauczycieli szkół do udziału w wydarzeniu upowszechniającym organizowanym przez Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lub ...

21 marca 2023

80. Rocznica Akcji Reinhardt na Lubelszczyźnie

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na obchody 80. Rocznicy Akcji Reinhardt na Lubelszczyźnie, które odbędą się 20 marca 2023 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie o godzinie 11.0 ...

15 marca 2023

XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Fundacji IWRD

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka dotyczącą XIII Sympozjum Naukowego pod tytułem  "Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin". Szczegóły https://www.sympozjum.iwrd.pl/ ...

21 lutego 2023

Konferencja pt. Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję pt. Rodzina w centrum pracy wychowawczej ...

18 listopada 2022

Konferencja naukowa „Polskie państwo na uchodźstwie - zakres pojęciowy, działalność, znaczenie. Stan badań i postulaty badawcze”

Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w konf ...

18 listopada 2022

Zaproszenie na konferencję „Wady genetyczne i co dalej”

Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych TALENT TOP serdecznie zaprasza na konferencję, której głównym celem jest ...

14 listopada 2022

Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym - seminarium wymiany doświadczeń

Szanowni Państwo, Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w In ...

3 listopada 2022

Forum o wychowaniu

Stowarzyszenia harcerskie i skautowe w Polsce zrzeszone w Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych zapraszają do udziału w czwartej edycji "Forum o wychowaniu". Konferencja w formule hybrydowej, czyli stacjonarnie i zdalnie odbędzie ...

3 listopada 2022

Międzynarodowa konferencja on-line: „Nauczyciel w świecie wielojęzyczności”

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

13 października 2022
Starsze informacje