Strona główna

Konferencje

Konferencje informacyjno-szkoleniowe na temat konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Konferencje informacyjno-szkoleniowe na temat konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły dla dyrektorów i przedstawicieli rad rodziców publicznych i niepublicznych szkół dla młodzieży województwa lubelskiego.

25 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Konferencja pt. "Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów"

Celem konferencji jest pokazanie synergii między poszczególnymi dziedzinami nauki. W tym kontekście zostaną przedstawione unijne priorytety oraz kierunki wdrażanych zmian w nauczaniu biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii.

11 kwietnia 2017
Czytaj więcej

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Przejdź do - II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Ministerstwo Energii uprzejmie zaprasza do udziału w II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Energii, Plac Trzech Krzyży 3/5, sala pod Kopułą. Więcej informacji na stronie: ...

10 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Wojewódzka konferencja metodyczno-szkoleniowa dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa (2017)

W dniu 31 marca (piątek) 2017 roku w siedzbie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (ul. Projektowa 4), odbyła się  Wojewódzka konferencja metodyczno-szkoleniowa dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa woj.lubelskiego. Oganizatorami konferen ...

5 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Konferencja "BY NIE ZMARNOWAĆ BOGACTWA MŁODOŚCI …drogowskazy Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II"

5 kwietnia 2017 r., godz. 11:15 KONFERENCJA: Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego WYSTAWA: hol Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Rejestracja do udziału trwa do 1 kwietnia 2017 roku

27 marca 2017
Czytaj więcej

Konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy programowej

W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się w województwie lubelskim cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli. Spotkania poprowadzą, przeszkoleni wcześniej w Ośrodku Rozwoju Edukacji, konsultanci z trzech publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli: Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, a także doradcy metodyczni współpracujący z ww. ośrodkami.

22 marca 2017
Czytaj więcej

Wojewódzka konferencja metodyczno-szkoleniowa

Celem Konferencji jest zapoznanie ze zmianami w Systemie Obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, aktualizacja wybranych treści programowych, bezpieczeństwo w aspekcie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, prezentacja sprzętu i oferty edukacyjnej dla nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa.

16 marca 2017
Czytaj więcej

VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny, tym razem we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 15 marca 2017 roku organizuje

3 marca 2017
Czytaj więcej

XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pod tytułem "Współczesne możliwości integralnego wychowania"

W jej programie znalazły się m. in.: wykłady oraz dyskusja panelowa dotycząca możliwości skutecznych oddziaływań wychowawczych w szkole.

23 lutego 2017
Czytaj więcej
Starsze informacje