Strona główna

Konferencje

XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców pod tytułem "Współczesne możliwości integralnego wychowania"

W jej programie znalazły się m. in.: wykłady oraz dyskusja panelowa dotycząca możliwości skutecznych oddziaływań wychowawczych w szkole.

23 lutego 2017
Czytaj więcej

Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej

Cykl konferencji naukowo - szkoleniowych

21 lutego 2017
Czytaj więcej

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym skierowanym do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i ekspertów zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną

9 grudnia 2016
Czytaj więcej

Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Przejdź do - Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

W dniu 23 listopada, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców poświęcona roli rady rodziców w polskim systemie oświaty. Organizatorami konferencji są: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole”. Serdecznie zapraszamy rady rodziców do wzięcia udziału w konferencji, której celem jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół, a także konsolidacja środowisk rad rodziców, prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

28 października 2016
Czytaj więcej

XXVI Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Rozpoczęła się rejestracja osób chcących wziąć udział w XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt. „Matematyka - Lubię to”, która odbędzie się w dniach 10-13 lutego 2017 r. we Wrocławiu.

27 października 2016
Czytaj więcej

Sympozjum pt. “Nauczyciel – uczeń: stare problemy, nowe rozwiązania”

Fundacja Servire Veritati zaprasza na sympozjum pt. “Nauczyciel – uczeń: stare problemy, nowe rozwiązania”, które odbędzie się w sobotę 22 X 2016 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9. Początek o godz.10.00.

10 października 2016
Czytaj więcej

Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce

W dniu 22 października br. już po raz szósty odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce. Miejscem spotkania będzie Ostrów Wielkopolski.

10 października 2016
Czytaj więcej

WARSZTATY WIEDZY O RYNKU PRACY – Z nami bądź na bieżąco!

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na jednodniowe Warsztaty wiedzy o rynku pracy organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie. Warsztaty skierowane są do doradców zawodowych, nauczycieli przedsi ...

29 września 2016
Czytaj więcej

Konferencja w ramach Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty nt. „EWD wskaźnikiem efektywności nauczania”

Informujemy o wolnych miejscach na realizowanych bezpłatnych Konferencjach organizowanych w ramach Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty nt. „EWD wskaźnikiem efektywności nauczania”

28 września 2016
Czytaj więcej

NARADY INAUGURUJĄCE ROK SZKOLNY 2016/2017

W dniach 22-26 sierpnia 2016 roku odbyły się spotkania Lubelskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. W Lublinie narady dla dyrektorów odbyły się w Sali Błękitnej urzędu woje ...

29 sierpnia 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje