Strona główna

Legalizacja

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Uwierzytelnienia świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

4 kwietnia 2017
Czytaj więcej

Informacja dla rodziców podejmujących pracę poza granicami kraju

Informacja dla rodziców podejmujących pracę poza granicami kraju Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubelskiego We wrześniu 2008 r. w Kuratorium Ośw ...

28 października 2009
Czytaj więcej