Strona główna

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) ...

19 lutego 2021

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z woj. lubelskiego.

W nawiązaniu do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ...

1 lipca 2020

Zestawienie ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2020 r.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogi ...

17 czerwca 2020

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2020 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnus&o ...

3 czerwca 2020

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji od strony dziedzińca budynku przy ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji od strony dziedzińca budynku przy ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie prze ...

30 marca 2020

Przetarg nieograniczony na remont elewacji od strony dziedzińca budynku przy ul. 3 Maja 6/ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie - zestawienie ofert

Zestawienie ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji od strony dziedzińca budynku przy ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000 euro.

12 marca 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które Zamawiający - Lubelski Kurator Oświaty - przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020.

5 marca 2020

Przetarg nieograniczony na remont elewacji od strony dziedzińca budynku przy ul. 3 Maja 6/ ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia, tj: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin; ...

21 lutego 2020

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2019 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zam&o ...

26 czerwca 2019

Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2019 r.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „organizację wypoczynku letniego w 2019 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologi ...

18 czerwca 2019
Starsze informacje