Strona główna

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

Lubelski Kurator Oświaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017.

19 stycznia 2017
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2016 roku

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o: 1. wyborze naj ...

19 sierpnia 2016
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2016 r.

  Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2016 konferencji i szkoleń dla 3805 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycz ...

1 czerwca 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2016 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o: 1. wyborze najkorzystniejszej ...

25 maja 2016
Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na organizację wypoczynku letniego w 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na organizację wypoczynku letniego w 2016 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środo ...

8 kwietnia 2016
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego w 2016 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12–dniowych turnusów kolonijnych.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego w 2016 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12 ...

22 marca 2016
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2015 roku

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o: wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, ...

28 sierpnia 2015
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2015 r.

  Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2015 konferencji i szkoleń dla 3700 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów dosko ...

8 lipca 2015
Czytaj więcej

Ogłoszenie Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2015 r. dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015, dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w ...

22 czerwca 2015
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2015 r.

  Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o:

2 czerwca 2015
Czytaj więcej
Starsze informacje