Informator o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Informator, szkoły branżowe, licea

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

Drukuj zawartość bieżącej strony Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Puławach

Wacława Sieroszewskiego 1 24-100 Puławy, Gmina: Puławy, Powiat: Puławski
Telefon: 081 8863837, Fax: 081 8863837 , e-mail: kontakt@ckz.pulawy.pl , strona www: http://www.ckz.pulawy.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 2
Planowana liczba miejsc w klasach I: 64
   

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych

Oddział 2
Nauczane języki: język angielski
Zawody: elektryk

Prezentacja szkoły


,,DOBRA SZKOŁA, PEWNY ZAWÓD - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ’’

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej do skorzystania z oferty edukacyjnej Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach.
Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywa się w nowoczesnych pracowniach do nauki zawodu, doposażonych z projektu unijnego. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyska wykształcenie branżowe.


OFERTA EDUKACYJNA: 

• Elektryk
• Mechanik Pojazdów Samochodowych

ELEKTRYK – bardzo atrakcyjny i poszukiwany zawód
Nasi absolwenci posiadający wykształcenie i umiejętności w tym kierunku szybko znajdą pracę, będą mogli również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub też założyć własną działalność gospodarczą.
W ramach zajęć uczniowie klasy o specjalności elektryk nabywają umiejętności:
• montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
• instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych
• wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń
• wykonywania konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i kablowych
• prowadzenia konserwacji oraz naprawy układów automatyki
• wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Absolwenci klasy w zawodzie elektryk mają możliwość uzyskania uprawnień kontrolno-pomiarowych (SEP) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – w trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Po ukończeniu naszej szkoły branżowej nasi absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Szkole Branżowej II Stopnia.
Uzyskane w trakcie nauki umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje pozwolą absolwentom podjęcie pracy w takich miejscach jak:
• stacje obsługi pojazdów
• zakłady produkcyjne oraz naprawcze pojazdów samochodowych
• przedsiębiorstwa transportu samochodowego
• firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
• przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji
Zajęcia praktyczne klas o profilu mechanik pojazdów samochodowych realizowane są w nowoczesnej pracowni samochodowej współpracującej ze stacją diagnostyczną i warsztatem działającym przy Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach.
Zespół Kształcenia Zawodowego brał udział w realizowanym przez Powiat Puławski projekcie ,,Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”. Dzięki realizacji projektu ZKZ uzyskał doposażenie pracowni do nauki zawodu na kwotę ok. 600 tys. zł. Zakupiono między innymi:
• podnośniki kolumnowe do samochodów
• urządzenia do pomiaru geometrii samochodowej w technologii 3D
• tablice systemów elektronicznych pojazdów oraz modele podzespołów
• stoły warsztatowe i urządzenia na wyposażenie pracowni samochodowej
Posiadane przez ZKZ najnowsze wyposażenie w pracowni samochodowej prezentuje najnowsze rozwiązania konstrukcyjne stosowane we współczesnych samochodach.
Dzięki zakupionemu sprzętowi dostosowaliśmy ofertę szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości i efektywność kształcenia zawodowego.

ZKZ prowadzi również zajęcia praktyczne dla uczniów szkół Powiatu Puławskiego w wielu dobrze wyposażonych pracowniach:
• pracownia pojazdów samochodowych
• pracownia spawalnicza
• pracownia elektryczna
• pracownia budowlana
• pracownia elektroniczna
• pracownia diagnostyki pojazdów mechanicznych
• pracownia komputerowa
• pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

Zespół Kształcenia Zawodowego jest również jednym z najprężniej działających ośrodków szkoleniowych w Powiecie Puławskim. Dzięki bogatej bazie szkoleniowej ma do zaoferowania kursy dla osób bezrobotnych, pracujących, uczących się, czyli dla każdego, kto chce w przyszłości podjąć pracę w wielu dynamicznie rozwijających się gałęziach przemysłu, nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Prowadzimy stały nabór na kursy:
• Operator wózków jezdniowych
• Spawanie (MAG TIG, Elektroda)
• Operator koparkoładowarki
• Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton - NOWOŚĆ

Kontynuując naukę w naszej szkole zdobędziecie dobry zawód, kwalifikacje a co za tym idzie pewną przyszłość.

Prezentacja Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach