Informator o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Informator, szkoły branżowe, licea

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022


Branżowa Szkoła I stopnia w Ostrowie Lubelskim

Unicka 5 21-110 Ostrów Lubelski, Gmina: Ostrów Lubelski, Powiat: Lubartowski
Telefon: 0-81 852 00 40, Fax: 0-81 852 00 40 , e-mail: sekretariat@zs.ostrowlubelski.edu.pl , strona www: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 3
Planowana liczba miejsc w klasach I: 75
stołówka internat(130 miejsc)  

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: górnik eksploatacji podziemnej

Oddział 2
Nauczane języki: język angielski
Zawody: mechanik pojazdów samochodowych

Oddział 3
Nauczane języki: język angielski
Zawody: elektryk

Prezentacja szkoły

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Kocku

Warszawska 41 21-150 Kock, Gmina: Kock, Powiat: Lubartowski
Telefon: 81 859-10-33, Fax: 81 859-10-33 , e-mail: zskock@o2.pl , strona www: http://zskock.com.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 1
Planowana liczba miejsc w klasach I: 24
   

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: cukiernik , dekarz , elektryk , fryzjer , krawiec , kucharz , mechanik pojazdów samochodowych , monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz , rolnik , rybak śródlądowy  , sprzedawca , stolarz , tapicer

Prezentacja szkoły

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Lubartowie

1 Maja 82 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: (0-81) 855 22 14, Fax: (0-81) 855 29 82 , e-mail: rcez@rcez.lubartow.pl , strona www: http://www.rcez.lubartow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 3
Planowana liczba miejsc w klasach I: 72
stołówka internat(90 miejsc)  

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddział 2
Nauczane języki: język angielski
Zawody: cukiernik , fryzjer , kucharz , mechanik pojazdów samochodowych , monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, sprzedawca

Oddział 3
Nauczane języki: język angielski
Zawody: blacharz samochodowy , dekarz , elektromechanik , elektromechanik pojazdów samochodowych , elektryk , krawiec , piekarz , stolarz , Ślusarz

Prezentacja szkoły

Branżowa Szkoła II stopnia w Lubartowie

1 Maja 82 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: 81 8552214, Fax: 81 8552982 , e-mail: rcez@rcez.lubartow.pl , strona www: http://rcez.lubartow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 1
Planowana liczba miejsc w klasach I: 24
   

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: technik robót wykończeniowych w budownictwie

Prezentacja szkoły

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju

Choiny 7 21-136 Firlej, Gmina: Firlej, Powiat: Lubartowski
Telefon: 81 857 50 53; 81 857 50 16, Fax: 818575053 , e-mail: oswfirlej@o2.pl , strona www: http://www.soswfirlej.szkolnastrona.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 1
Planowana liczba miejsc w klasach I: 16
stołówka internat(16 miejsc)  

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: kucharz

Prezentacja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubartowie

1 Maja 82 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: (0-81) 855 22 14, Fax: (0-81) 855 29 82 , e-mail: rcez@rcez.lubartow.pl , strona www: http://www.rcez.lubartow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 1
Planowana liczba miejsc w klasach I: 24
   

Oddział 1
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski

Prezentacja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie

Fryderyka Chopina 6 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: (0-81) 855 01 10, Fax: (0-81) 855 27 70 , e-mail: sekretariat@zs2.lubartow.pl , strona www: http://www.zs2.lubartow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 6
Planowana liczba miejsc w klasach I: 144
stołówka   

Oddział 1
Rozszerzenia programowe: fizyka, matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Oddział 2
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Oddział 3
Rozszerzenia programowe: historia , wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: język angielski, język francuski, język niemiecki

Oddział 4
Rozszerzenia programowe: biologia , język polski , wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: język angielski, język francuski, język niemiecki

Oddział 5
Rozszerzenia programowe: biologia , chemia
Nauczane języki: język angielski, język francuski

Oddział 6
Rozszerzenia programowe: geografia , wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: język angielski, język francuski, język rosyjski

Prezentacja szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie

Lubelska 68 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: (0-81) 8543716, Fax: (0-81) 855 20 86 , e-mail: 2lo@umlubartow.pl , strona www: http://lo2lubartow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 4
Planowana liczba miejsc w klasach I: 120
stołówka   

Oddział 1
Rozszerzenia programowe: fizyka, matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Oddział 2
Rozszerzenia programowe: biologia , chemia
Nauczane języki: język angielski, język francuski

Oddział 3
Rozszerzenia programowe: historia , język angielski , język polski
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Oddział 4
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Prezentacja szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia w Kocku

Warszawska 41 21-150 Kock, Gmina: Kock, Powiat: Lubartowski
Telefon: 81 859 10 33, Fax: 81 859 10 33 , e-mail: zskock@o2.pl , strona www: http://zskock.com.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 3
Planowana liczba miejsc w klasach I: 72
   

Oddział 1
Rozszerzenia programowe: język angielski , język niemiecki , język polski
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Oddział 2
Rozszerzenia programowe: biologia , język angielski , wiedza o społeczeństwie
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Oddział 3
Rozszerzenia programowe: geografia , język angielski , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki

Prezentacja szkoły

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Firleju

Choiny 7 21-136 Firlej, Gmina: Firlej, Powiat: Lubartowski
Telefon: 818575053; 818575016, Fax: 818575053 , e-mail: oswfirlej@o2.pl , strona www: http://www.soswfirlej.szkolnastrona.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 1
Planowana liczba miejsc w klasach I: 8
stołówka internat(8 miejsc)  

Oddział 1

Prezentacja szkoły

Szkoła Umiejętności - Szkoła Branżowa I Stopnia

155 A 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: 0-81-8544100, Fax: 81 8544100 , e-mail: sekretariat@szkolaumiejetnosci.pl , strona www: http://www.szkolaumiejetnosci.pl
Szkoła niepubliczna
Planowana liczba oddziałów: 2
Planowana liczba miejsc w klasach I: 50
stołówka internat(50 miejsc)  

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: kucharz , mechanik pojazdów samochodowych

Oddział 2
Nauczane języki: język angielski
Zawody: kucharz , mechanik pojazdów samochodowych

Prezentacja szkoły

Szkoła Umiejętności w Lubartowie Branżowa Szkoła II stopnia

21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: 0-81-8544100, Fax: , e-mail: sekretariat@szkolaumiejetnosci.pl , strona www: http://www.szkolaumiejetnosci.pl
Szkoła niepubliczna
Planowana liczba oddziałów: 2
Planowana liczba miejsc w klasach I: 50
stołówka internat(50 miejsc)  

Oddział 1
Nauczane języki: język angielski
Zawody: technik pojazdów samochodowych

Oddział 2
Nauczane języki: język angielski
Zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych

Prezentacja szkoły

Technikum Zawodowe Nr 2 w Lubartowie

Fryderyka Chopina 6 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: (081) 855-01-10, Fax: (081) 855-27-70 , e-mail: sekretariat@zs2.lubartow.pl , strona www: http://www.zs2.lubartow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 2
Planowana liczba miejsc w klasach I: 48
stołówka   

Oddział 1
Rozszerzenia programowe: informatyka , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik informatyk

Oddział 2
Rozszerzenia programowe: informatyka , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik informatyk

Prezentacja szkoły

Technikum Zawodowe w Lubartowie

1 Maja 82 21-100 Lubartów, Gmina: Lubartów, Powiat: Lubartowski
Telefon: (0-81) 855 22 14, Fax: (0-81) 855 29 82 , e-mail: rcez@rcez.lubartow.pl , strona www: http://www.rcez.lubartow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 5
Planowana liczba miejsc w klasach I: 120
stołówka internat(90 miejsc)  

Oddział 1
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik budownictwa

Oddział 2
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik ekonomista

Oddział 3
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik handlowiec , technik rachunkowości

Oddział 4
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik elektronik

Oddział 5
Rozszerzenia programowe: geografia , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik mechanik

Prezentacja szkoły

Technikum Zawodowe w Ostrowie Lubelskim

Unicka 5 21-110 Ostrów Lubelski, Gmina: Ostrów Lubelski, Powiat: Lubartowski
Telefon: (0-81) 852 00 40, Fax: (0-81) 852 00 40 , e-mail: rwojtowicz@zs.ostrowlubelski.edu.pl , strona www: http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 6
Planowana liczba miejsc w klasach I: 120
stołówka internat(130 miejsc)  

Oddział 1
Rozszerzenia programowe: informatyka , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Oddział 2
Rozszerzenia programowe: informatyka , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik elektryk

Oddział 3
Rozszerzenia programowe: geografia
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik górnictwa podziemnego

Oddział 4
Rozszerzenia programowe: informatyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik mechanik

Oddział 5
Rozszerzenia programowe: informatyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik informatyk

Oddział 6
Rozszerzenia programowe: informatyka , matematyka
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki
Zawody: technik handlowiec

Prezentacja szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie Liceum Ogólnokształcące

Szkolna II 2B 21-140 Michów, Gmina: Michów, Powiat: Lubartowski
Telefon: (0-81) 856 60 39, Fax: (0-81) 856 60 39 , e-mail: zso.michow@vp.pl , strona www: http://zsomichow.pl
Szkoła publiczna
Planowana liczba oddziałów: 0
Planowana liczba miejsc w klasach I: 24
stołówka