KONTROLE PLANOWE 2014/2015
L.p. Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Nr upoważnienia Zakres kontroli Nazwa szkoły/placówki; adres Zalecenia wydano
1. WNP.5532.1.2014./2015.KP Krzysztof Paluch/Wioletta Czochór 13.10.2014 WNP.5532.1.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim,
23-300 Janów Lubelski
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072)
2. WNP.5532.2.2014./2015.AT Anna Tusińska/Małgorzata Nowaczyńska -Brożek 21.10.2014 WNP.5532.2.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa Powiatowy Zespół Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznych, Kraśnik 7, 23-210 Kraśnik TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072)
3. WNP.5532.3.2014./2015.ES Elżbieta Sobiech/Elżbieta Pełka-Pryszcz 17.09.2014 WNP.5532.3.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie, ul. 3-go Maja 16, 21-100 Lubartów TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072)
4. WNP.5532.4.2014/2015.JK Jolanta Kasprzak/Marzanna Kondratowicz 30.10.2014 WNP.5532.4.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach, ul.Fabryczna 2b, 24-200 Bełżyce TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072)
5. WNP.5532.5.2014/2015.DS Danuta Steć / Ewa Podkańska 30.09.2014 WNP.5532.5.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul.Gen.Andersa 2, 23-100 Bychawa TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072)
6. WNP.5532.6.2014/2015.JR Jan Rećko/Marzanna Ostrowska 15.09.2014 WNP.5532.6.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Al.Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414).
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
7. WNP.5532.7.2014.GD Grażyna Dziechciarz/Renata Kwiatek 10.10.2014 WNP.5532.7.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim, ul.Szkolna 5 24-300 Opole Lubelskie TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072). Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia o potrzebie zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173, poz. 1072).
8. WNP.5532.8.2014.AW Alicja Wiśniecka/Halina Szczygieł 16.09.2014 WNP.5532.8.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach, Aleja Królewska 19, 24-100 Puławy TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
9. WNP.5532.9.2014.AP Artur Pawłowski/Janusz Zuń 17.09.2014 WNP.5532.9.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie, ul.Podchorążych 8 a, 08-530 Dęblin TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
10. WNP.5532.10.2014.GP Gabriela Porzyć/Barbara Grzesiak 16.09.2014 WNP.5532.10.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach, ul.Żytnia 5a, 08-500 Ryki NIE
11. WNP.5532.11.2014.EP Elżbieta Pałka/Anna Koper 16.09.2014 WNP.5532.11.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Świdniku, ul.C.K. Norwida 2a, 21-040 Świdnik TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414).
12. WNP.5532.12.2014.RO Renata Olszewska/Urszula Gralewska 10.10.2014 WNP.5532.12.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1 w Lublinie, ul.Pogodna 54, 20-337 Lublin NIE
13. WNP.5532.13.2014.AT Anna Tusińska/Małgorzata Nowaczyńska -Brożek 17.10.2014 WNP.5532.13.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 7 w Lublinie, ul.Karłowicza 4, 20-027 Lublin TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
14. WNP.5532.14.2014/2015.BF Beata Filipowska/Bożena Ćwiek 24.10.2014 WNP.5532.14.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 2 w Lublinie, ul.Radości 8, 20-530 Lublin TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414). Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072). W przypadku występowania co najmniej dwóch niepełnosprawności, o których mowa w przepisach § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414), w określeniu powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać niepełnosprawności sprzężone, w tym wskazać współwystępujące niepełnosprawności. Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072). Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173, poz. 1072).
15. WNP.5532.15.2014/2015.BF Beata Filipowska/Bożena Ćwiek 22.10.2005 WNP.5532.15.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 3 w Lublinie, ul.Rzeckiego 21, 20-637 Lublin TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072). W przypadku występowania co najmniej dwóch niepełnosprawności, o których mowa w przepisach § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414), w określeniu powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać niepełnosprawności sprzężone, w tym wskazać współwystępujące niepełnosprawności.
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072)
Zaleca się się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173, poz. 1072)
16. WNP.5532.16.2014.ER Ewa Romaniuk/Jan Skutnik 16.09.2014 WNP.5532.16.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Zespół Poradni nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, nr 5, ul.Magnoliowa 8 20-143 Lublin TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072)
17. WNP.5532.17.2014.ER Ewa Romaniuk 26.09.2014 WNP.5532.17.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 4 w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078 Lublin TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414).
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072).
18. WNP.5532.18.2014/2015.JS Jan Skutnik/Halina Dudzińska-Zuchniarz 17.09.2014 WNP.5532.18.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy
i Rehabilitacji, ul. Młodej Polski 30 , 20-863 Lublin
NIE
19. WNP.5532.19.2014/2015.BF Brygida Fabrycka/Ewa Kwaśniewska 15.10.2014 WNP.5532.19.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Łukowie, ul. Piłsudskiego 22 , 21-400 Łuków TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072) Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173, poz. 1072).
20. WNP.5532.20.2014.WŻ Wanda Żukowska/Andrzej Mironiuk 23.10.2014 WNP.5532.20.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie, ul.Mickiewicza 5, 21-200 Parczew TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173,poz.1072) Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia o potrzebie zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych ( Dz.U. Nr 173, poz. 1072).
21. WNP.5532.21.2014/2015.HR Halina Rogowska/Hanna Ilczuk 17.09.2014 WNP.5532.21.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim, ul.Jana Pawła II 6, 21-300 Radzyń Podlaski TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na jaki rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
( Dz.U.z 2014 r. poz.414).
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072). W przypadku występowania co najmniej dwóch niepełnosprawności, o których mowa w przepisach § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz
§ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414), w określeniu powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać niepełnosprawności sprzężone, w tym wskazać współwystępujące niepełnosprawności.
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072).
22. WNP.5532.22.2014/2015.MŻ Marek Żelisko/Anna Wrzosek 10.10.2014 WNP.5532.22.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej,
ul.Waryńskiego 3,
21-500 Biała Podlaska
NIE
23. WNP.5532.23.2014/2015.BBB Barbara Bachonko-Breczko/Teresa Grodecka 17.09.2014 WNP.5532.23.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej,
ul. Warszawska 12c,
21-500 Biała Podlaska
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na jaki rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
( Dz.U.z 2014 r. poz.414).
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072).
24. WNP.5532.24.2014/2015.DS/SK Dariusz Sułkowski/Krystyna Saneluta 29.09.2014 WNP.5532.24.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience,
ul. 3 Maja 4,
22-145 Dubienka
NIE
25. WNP.5532.25.2014/2015.MS/EW Monika Szlagowska/Elżbieta Wołczuk 29.09.2014 WNP.5532.25.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym,
ul. Lubelska 24 B,
22-170 Rejowiec Fabryczny
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072). W przypadku występowania co najmniej dwóch niepełnosprawności, o których mowa w przepisach § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz
§ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414), w określeniu powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać niepełnosprawności sprzężone, w tym wskazać współwystępujące niepełnosprawności.
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072).
26. WNP.5532.26.2014/2015.AK/ELM Arkadiusz Kwieciński/Ewa Lik-Matuła 25.09.2014 WNP.5532.26.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Krasnymstawie,
ul. Sobieskiego 3,
22-300 Krasnystaw
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
27. WNP.5532.27.2014/2015.DA/EW Dorota Adamczyk/Elżbieta Wołczuk 22.09.2014 WNP.5532.27.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie,
22-200 Włodawa
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
28. WNP.5532.28.2014/2015.KS Krystyna Sawicka/Henryk Radej 25.09.2014 WNP.5532.28.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie,
22-100 Chełm
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
29. WNP.5532.29.2014/2015.LS Lucyna Szczyrba/Ewa Bejster 26.09.2014 WNP.5532.29.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Chełmie,
ul. Powstańców Warszawy 8,
22-100 Chełm
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
30. WNP.5532.30.2014/2015.ATM Anna Tywoniuk-Małysz/Barbara Krawczyk 23.10.2014 WNP.5532.30.2014/2015 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju,
ul. Tadeusza Kościuszki 41/43,
23-400 Biłgoraj
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
31. WNP.5532.31.2014.AS Alicja Siedlecka/Monika Żur 23.10.2014 WNP.5532.31.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Hrubieszowie,
ul. Zamojska 16 A,
22-500 Hrubieszów
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na jaki rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień upośledzenia umysłowego, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
( Dz.U.z 2014 r. poz.414).
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173,poz.1072). W przypadku występowania co najmniej dwóch niepełnosprawności, o których mowa w przepisach § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.z 2014 r.poz.392) oraz
§ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414), w określeniu powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać niepełnosprawności sprzężone, w tym wskazać współwystępujące niepełnosprawności.
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072).
32. WNP.5532.32.2014.TS/DK Teresa Sawicka/Dorota Kurzyńska 08.10.2014 WNP.5532.32.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim,
22-600 Tomaszów Lubelski
TAK
Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U.Nr 173, poz.1072)
33. WNP.5532.33.2014.AM Anna Mieczan 16.10.2014 WNP.5532.33.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
w Zamościu, ul.Okrzei 24 ,
22-400 Zamość
NIE
34. WNP.5532.34.2014.MG Maria Gruszka/Stanisław Jachimczuk 07.10.2014 WNP.5532.34.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
w Zamościu,
ul.Okrzei 24,
22-400 Zamość
NIE
35. WNP.5532.35.2014.JS Jan Skutnik/Halina Dudzińska-Zuchniarz 17.09.2014 WNP.5532.35.2014 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 w Lublinie,
ul.Młodej Polski 30,
20-863 Lublin
NIE
36. WNP.5532.36.2014.GD Grażyna Dziechciarz 22.12.2014 WNP.5532.36.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych
z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi
Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ogrodowa 18, 23-300 Janów Lubelski NIE
37. WNP.5532.37.2014.BC Bożena Ćwiek 19.12.2014 WNP.5532.37.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marcina Borelowskiego-"Lelewela" w Zespole Szkół
w Batorzu, 23-320 Batorz
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków ogranizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414)
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
38. WNP.5532.38.2014.BC Bożena Ćwiek 19.12.2014 WNP.5532.38.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół
w Batorzu, Batorz 80,
23-320 Batorz
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków ogranizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414)
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnch ( Dz. U. 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ustalanym przez zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532) oraz warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U.z 2014 r. poz.414).
Termin realizacji do dnia 19-01-2015

39. WNP.5532.39.2015.BC Bożena Ćwiek 13.03.2015 WNP.5532.39.2015 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach,
Potok Stany 130,
23-313 Potok Wielki
NIE
40. WNP.5532.40.2014.GD Grażyna Dziechciarz 19.12.2014 WNP.5532.40.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Zespole Szkół w Kocudzy,
Kocudza Pierwsza 29,
23-304 Dzwola
NIE
41. WNP.5532.41.2014.GD Grażyna Dziechciarz 19.12.2014 WNP.5532.41.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Zespole Szkół
w Modliborzycach,
ul.Ogrodowa 6,
23-310 Modliborzyce
NIE
42. WNP.5532.42.2014.KP Krzysztof Paluch 18.03.2015 WNP.5532.42.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Liśniku Dużym,
Liśnik Duży 161,
23-275 Gościeradów
NIE
43. WNP.5532.43.2014.WCz Wioletta Czochór 18.12.2014 WNP.5532.43.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Kraśniku,
ul.Urzędowska 10,
23-200 Kraśnik
NIE
44. WNP.5532.44.2014.ER Ewa Romaniuk 17.12.2014 WNP.5532.44.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Zespół Szkół w Firleju
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka,
ul.Partyzancka 23,
21-136 Firlej
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków ogranizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 05-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 05-01-2015
Zaleca sie zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 05-01-2015
Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu,
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz.U.poz. 204, z późn.zm. ) odpowiednio nr 1 w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum
Termin realizacji do dnia 05-01-2015
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz.1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 05-01-2015
Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżacej pracy z uczniem oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ustalanym przez zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 05-01-2015
45. WNP.5532.45.2014.MO Marzanna Ostrowska 10.12.2014 WNP.5532.45.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Kamionce,
ul.Lubartowska 53,
21-132 Kamionka
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków ogranizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków ogranizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414) oraz § 6 ust. 1 a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnch ( Dz. U. 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca sie zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz
z załącznikami do rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. poz. 204, z późn. zm.) odpowiednio nr 1
w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum.
Termin realizacji do dnia 30-01-2015


46. WNP.5532.46.2014.MO Marzanna Ostrowska 22.12.2014 WNP.5532.46.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 1
w Lubartowie,
ul.Legionów 3,
21-100 Lubartów
NIE
47. WNP.5533.47.2014.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 17.12.2014 WNP.5533.47.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie,
21-109 Stary Uścimów
NIE
48. WNP.5533.48.2014.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 17.12.2014 WNP.5533.48.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej,
21-107 Serniki
NIE
49. WNP.5532.49.2014.BF Beata Filipowska 16.12.2014 WNP.5532.49.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach,
Piotrowice 94 A,
23-107 Strzyżewice
NIE
50. WNP.5532.50.2014.MNB Małgorzata Nowaczyńska-Brożek 12.12.2014 WNP.5532.50.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie,
Borzechów Kolonia 227,
24-224 Borzechów
NIE
51. WNP.5532.51.2014.ES Elżbieta Sobiech 16.12.2014 WNP.5532.51.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Zaraszowie,
Zaraszów 64,
23-100 Bychawa
NIE
52. WNP.5532.52.2014.JK Jolanta Kasprzak 19.12.2014 WNP.5532.52.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Jastkowie,
Al.Warszawska 43
21-002 Jastków
NIE
53. WNP.5532.53.2014.BF Beata Filipowska 22.12.2014 WNP.5532.53.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Niedrzwicy Kościelnej,
ul. Lipowa 26,
24-220 Niedrzwica Duża
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 22-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 22-01-2015
Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżacej pracy z uczniem oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ustalanym przez zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 22-01-2015
54. WNP.5532.54.2014.UG Urszula Gralewska 17.12.2014 WNP.5532.54.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Cycowie,
ul.Chełmska 44,
21-070 Cyców
NIE
55. WNP.5532.55.2014.UG Urszula Gralewska 17.12.2014 WNP.5532.55.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum Publiczne
w Ludwinie,
Ludwin 20,
21-075 Ludwin
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 17-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 17-01-2015
56. WNP.5532.56.2014.EPa Elżbieta Pałka 16.12.2014 WNP.5532.56.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum w Zespole Szkół
Nr 2 w Łęcznej,
ul. Jaśminowa 6,
21-010 Łęczna
NIE
57. WNP.5532.57.2014.AW Alina Wiśniecka 19.12.2014 WNP.5532.57.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym,
Radoryż Kościelny 42,
21-470 Krzywda
NIE
58. WNP.5532.58.2014.AW Alina Wiśniecka 19.12.2014 WNP.5532.58.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum w Starych Kobiałkach,
Stare Kobiałki 18,
21-450 Stoczek Łukowski
NIE
59. WNP.5532.59.2014.DS Danuta Steć 29.12.2014 WNP.5532.59.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12
w Lublinie,
Plac Bychawski 4,
20-406 Lublin
NIE
60. WNP.5532.60.2014.DS Danuta Steć 30.12.2014 WNP.5532.60.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Nr 70 w Lublinie,
ul. Smyczkowa 2,
20-844 Lublin
NIE
61. WNP.5532.61.2014.GP Gabriela Porzyć 12.12.2014 WNP.5532.61.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 24
w Lublinie,
ul . Niecała 1,
20-080 Lublin
NIE
62. WNP.5532.62.2014.EP Ewa Podkańska 30.12.2014 WNP.5532.62.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 30
im. Króla Kazimierza Wielkiego,
ul. Nałkowskich 110,
20-470 Lublin
NIE
63. WNP.5532.63.2014.BG Barbara Grzesiak 17.12.2014 WNP.5532.63.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie,
ul. Lwowska 11,
20-128 Lublin
NIE
64. WNP.5532.64.2014.RO Renata Olszewska 23.12.2014 WNP.5532.64.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum nr 6
ul. Kazimierza Tumidajskiego, 6a, 20-247 Lublin
NIE
65. WNP.5532.65.2014.AK Anna Koper 15.12.2014 WNP.5532.65.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach,
Stare Boiska 33,
24-340 Józefów nad Wisłą
TAK
Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżacej pracy z uczniem oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ustalanym przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
66. WNP.5532.66.2014.AK Anna Koper 15.12.2014 WNP.5532.66.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Karczmiskach,
ul.Szkolna 1,
24-310 Karczmiska
NIE
67. WNP.5532.67.2014.GP Gabriela Porzyć 17.12.2014 WNP.5532.67.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Przedszkole Miejskie
w Poniatowej,
ul.Szkolna 7,
24-320 Poniatowa
NIE
68. WNP.5532.68.2014.GP Gabriela Porzyć 17.12.2014 WNP.5532.68.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu,
24-350 Chodel
TAK
Zaleca się podejmowanie decyzji dotyczącej przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tworzonego przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, oraz po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
( Dz.U. poz.204, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U.poz. 532).
69. WNP.5532.69.2014.HDZ Halina Dudzińska-Zuchniarz 02.01.2015 WNP.5532.69.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi


Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka w Markuszowie,
ul.Lubelska 80,
24-173 MarkuszówTAK

Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
70. WNP.5532.70.2014.HS Halina Szczygieł 11.12.2014 WNP.5532.70.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej,
ul. Ogrodowa 18,
24-100 Puławy
NIE
71. WNP.5532.71.2014.HS Halina Szczygieł 11.12.2014 WNP.5532.71.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej,
ul. Ogrodowa 18,
24-100 Puławy
NIE
72. WNP.5532.72.2014.MNB Małgorzata Nowaczyńska-Brożek 22.05.2015 WNP.5532.72.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Przedszkole Samorządowe
Nr 2 z grupami integracyjnymi,
ul.Żytnia 28 A,
08-500 Ryki
TAK
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem dziecku odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 05-06-2015
73. WNP.5532.73.2015.BC Bożena Ćwiek 18.05.2015 WNP.5532.73.2015 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Kawęczynie,
Kawęczyn 4,
08-550 Kłoczew
NIE
74. WNP.5532.74.2015.RK Renata Kwiatek 29.01.2015 WNP.5532.74.2015 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance,
Moszczanka 14,
08-500 Ryki
TAK
Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3
wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publiczych ( Dz.U. poz. 204, z późn.zm.). odpowiednio nr 1
w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum.
Termin realizacji zalecenia: do dnia 26-02-2015
75. WNP.5532.75.2015.RK Renata Kwiatek 29.01.2015 WNP.5532.75.2015 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Danysza w Rykach,
Oszczywilk 11 a,
08-500 Ryki
NIE
76. WNP.5532.76.2015.Epa Elżbieta Pałka 28.05.2015 WNP.5532.76.2015 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokitni Nowej,
Rokitnia Nowa 81,
08-540 Stężyca
TAK
Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z §.4 ust. 1 pkt 3
wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publiczych ( Dz.U. poz. 204, z późn.zm.). odpowiednio nr 1
w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum.
Termin realizacji zalecenia: do dnia 28-05-2015
77. WNP.5532.77.2014.Epa Elżbieta Pałka 16.12.2014 WNP.5532.77.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Przedszkole Integracyjne nr 5
w Świdniku,
ul. Hallera 11,
21-040 Świdnik
NIE
78. WNP.5532.78.2014.MŻ Marek Żelisko 29.12.2014 WNP.5532.78.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa im. kpt. Michała Fijałki w Kodniu,
ul.1 Maja 27,
21-509 Kodeń
NIE
79. WNP.5532.79.2014.MŻ Marek Żelisko 29.12.2014 WNP.5532.79.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Kodniu,
ul.1 Maja 27,
21-509 Kodeń
NIE
80. WNP.5532.80.2014.EK Ewa Kwaśniewska 15.12.2014 WNP.5532.80.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Misiach, Misie 118,
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIE
81. WNP.5532.81.2014.HR Halina Rogowska 12.12.2014 WNP.5532.81.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Zespół Placówek Oświatowych
Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Papieża Jana Pawła II
w Piszczacu,
ul. Spółdzielcza 15,
21-530 Piszczac
NIE
82. WNP.5532.82.2014.AM Andrzej Mironiuk 12.12.2014 WNP.5532.82.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Sosnówce,
Sosnówka 117,
21-518 Sosnówka
NIE
83. WNP.5532.83.2014.BBB Barbara Bachonko-Breczko 18.12.2014 WNP.5532.83.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Tucznej,
Tuczna 3,
21-523 Tuczna
NIE
84. WNP.5532.84.2014.AW Anna Wrzosek 18.12.2014 WNP.5532.84.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej,
Wólka Dobryńska 57,
21-512 Zalesie
TAK
Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżacej pracy z uczniem oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ustalanym przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia: 17-01-2015
85. WNP.5532.85.2014.WŻ Wanda Żukowska 30.12.2014 WNP.5532.85.2014 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 9
w Białej Podlaskiej,
ul. Zygmunta Augusta 2,
21-500 Biała Podlaska
TAK
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 10-02-2015
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.).
Termin realizacji do dnia: 10-02-2015
86. WNP.5532.86.2014.WŻ Wanda Żukowska 16.12.2014 WNP.5532.86.2014 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Kolanie,
Kolano 44,
21-205 Jabłoń
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414 ).
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu i sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U.z 2014 r. poz. 414 ) oraz § 6 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 30-12-2015
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.).
Termin realizacji do dnia: 30-12-2015

87. WNP.5532.87.2014.HR Halina Rogowska 15.12.2014 WNP.5532.87.2014 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Siemieniu,
ul.Kościelna 1,
21-220 Siemień
TAK
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.).
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
88. WNP.5532.88.2014.EK Ewa Kwaśniewska 15.12.2014 WNP.5532.88.2014 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Polskowoli,
Polskowola 131,
21-302 Kąkolewnica
TAK
Zaleca sie zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 22-01-2015
89. WNP.5532.89.2014.BF Brygida Fabrycka 12.12.2014 WNP.5532.89.2014 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Brzostówcu,
Brzostówiec 72,
21-300 Radzyń Podlaski
TAK
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz.1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 12-01-2015
90. WNP.5532.90.2014.BBB Barbara Bachonko-Breczko 17.12.2014 WNP.5532.90.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Sobolach,
Sobole 69c,
21-307 Ulan -Majorat
NIE
91. WNP.5532.91.2014.BF Brygida Fabrycka 12.12.2014 WNP.5532.91.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Białej,
Biała 30,
21-300 Radzyń Podlaski
TAK
Zaleca sie zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z §.4 ust. 1 pkt 3
wraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publiczych ( Dz.U. poz. 204, z późn.zm.). odpowiednio nr 1
w przypadku szkoły podstawowej lub nr 3 w przypadku gimnazjum.
Termin realizacji zalecenia: do dnia 19-01-2015
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz. 1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
92. WNP.5532.92.2014.HI Hanna Ilczuk 17.12.2014 WNP.5532.92.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim,
ul.Sitkowskiego 3,
21-300 Radzyń Podlaski
TAK
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz. 1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 27-01-2015
Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżacej pracy z uczniem oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ustalanym przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia: 05-01-2015
93. WNP.5532.93.2014.EL Ewa Lik-Matuła 22.12.2014 WNP.5532.93.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności
z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 3
w Chełmie,
ul.Rejowiecka 76,
22-100 Chełm
TAK
Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414 ).
Termin realizacji do dnia 22-01-2015
94. WNP.5532.94.2014.EL Ewa Lik-Matuła 12.12.2014 WNP.5532.94.2014 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Uhrze,
Uher 32,
22-100 Chełm
TAK
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 16-01-2015
95. WNP.5532.95.2014.DS Dariusz Sułkowski 19.12.2014 WNP.5532.95.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności
z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Dubience,
ul. 3 Maja 4,
22-145 Dubienka
NIE
96. WNP.5532.96.2014.KS Krystyna Sawicka 16.12.2014 WNP.5532.96.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności
z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Bukowie Wielkiej,
Bukowa Wielka 34,
22-107 Sawin
TAK
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 16-01-2015
97. WNP.5532.97.2014.DS Dariusz Sułkowski 16.12.2014 WNP.5532.97.2014 Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności
z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Wojsławicach Kolonii,
Wojsławice Kolonia 1,
22-120 Wojsławice
NIE
98. WNP.5532.98.2014.KS Krystyna Saneluta 16.12.2014 WNP.5532.98.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Sielcu,
Sielec 67A,
22-122 Leśniowice
NIE
99. WNP.5532.99.2014.AK Arkadiusz Kwieciński 18.12.2014 WNP.5532.99.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Zespole Szkół w Siedliszczu,
ul. Aleksandra Bałasza 1,
22-130 Siedliszcze
NIE
100. WNP.5532.100.2014.LS Lucyna Szczyrba 16.12.2014 WNP.5532.100.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Zespole Szkół w Wierzbicy,
ul.Pogodna 8,
22-150 Wierzbica
TAK
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz. 1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 15-01-2015
101. WNP.5532.101.2014.MS Monika Szlagowska 12.12.2014 WNP.5532.101.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym,
22-351 Łopiennik Górny
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 12-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 12-01-2015
Zaleca się udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżacej pracy z uczniem oraz w formach określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ustalanym przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.poz.532) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 12-01-2015
102. WNP.5532.102.2014.HR Henryk Radej 15.12.2014 WNP.5532.102.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Rudniku,
Rudnik 78,
22-330 Rudnik
NIE
103. WNP.5532.103.2014.HR Henryk Radej 15.12.2014 WNP.5532.103.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum nr 5
w Krasnymstawie,
ul.Mostowa 14,
22-300 Krasystaw
NIE
104. WNP.5532.104.2014.EB Ewa Bejster 12.12.2014 WNP.5532.104.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Siennicy Różanej,
22-304 Siennica Różana
NIE
105. WNP.5532.105.2014.DA Dorota Adamczyk 16.12.2014 WNP.5532.105.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Hańsku,
ul.Szkolna 1,
22-235 Hańsk
TAK
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 19-01-2015
106. WNP.5532.106.2014.EW Elżbieta Wołczuk 16.12.2014 WNP.5532.106.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 3
im. gen. Franciszka Kleeberga
we Włodawie,
ul.Sierpińskiego 4,
22-200 Włodawa
NIE
107. WNP.5532.107.2014.BJ Barbara Jakubas 11.12.2014 WNP.5532.107.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 9
w Zamościu,
ul.Kalinowa 5a,
22-400 Zamość
NIE
108. WNP.5532.108.2014.TS Teresa Sawicka 16.12.2014 WNP.5532.108.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 1
w Biłgoraju,
ul. 3 Maja 3,
23-400 Biłgoraj
NIE
109. WNP.5532.109.2014.AS Alicja Siedlecka 19.12.2014 WNP.5532.109.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Rakówce,
23-415 Księżpol
TAK
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz. 1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 30-06-2015
110. WNP.5532.110.2014.MŻ Monika Żur 19.12.2014 WNP.5532.110.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu,
Zamch 117,
23-413 Obsza
TAK
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz. 1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 30-06-2015
111. WNP.5532.111.2014.MŻ Alicja Siedlecka/Monika Żur 19.12.2014 WNP.5532.111.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim, Różaniec Drugi 171,
23-420 Tarnogród
NIE
112. WNP.5532.112.2014.TS Teresa Sawicka 15.12.2014 WNP.5532.112.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Szychowicach,
ul.Parkowa 39,
22-530 Mircze
TAK
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz. 1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 01-09-2015
113. WNP.5532.113.2014.DK Dorota Kurzyńska 15.12.2014 WNP.5532.113.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Werbkowicach,
ul. Jana Pawła II 17,
22-550 Werbkowice
TAK
Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414 ).
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
114. WNP.5532.114.2014.AM Anna Mieczan 15.12.2014 WNP.5532.114.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Dołhobyczowie,
ul. Szkolna 4a,
22-540 Dołhobyczów
TAK
. Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków ogranizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 01-02-2015
Zaleca sie zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 01-02-2015
115. WNP.5532.115.2014.BK Barbara Krawczyk 18.12.2014 WNP.5532.115.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Lubyczy Królewskiej,
ul. Jana III Sobieskiego 5,
22-680 Lubycza Królewska
NIE
116. WNP.5532.116.2014.BJ Barbara Jakubas 16.12.2014 WNP.5532.116.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum
w Michałowie,
Michałów 117,
22-460 Rachanie
NIE
117. WNP.5532.117.2014.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 19.12.2014 WNP.5532.117.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Mikołaja Kopernika 4,
22-600 Tomaszów Lubelski
NIE
118. WNP.5532.118.2014.SJ Stanisław Jachimczuk 16.12.2014 WNP.5532.118.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Przedszkole Samorządowe
w Szczebrzeszynie,
ul.Trębacka 25,
22-460 Szczebrzeszyn
NIE
119. WNP.5532.119.2014.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 18.12.2014 WNP.5532.119.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Suchowoli,
Suchowola 238,
22-442 Adamów
NIE
120. WNP.5532.120.2014.DK Dorota Kurzyńska 16.12.2014 WNP.5532.120.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa
w Miączynie,
Miączyn 50 A,
22-455 Miączyn
TAK
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 30-01-2015
121. WNP.5532.121.2014.AM Anna Mieczan 18.12.2014 WNP.5532.121.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno, Sitno Kolonia,
22-424 Sitno
TAK
Zaleca się opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków ogranizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz. 414).
Termin realizacji do dnia 31-01-2015
Zaleca się dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.414 ).
Termin realizacji do dnia 31-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu i sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U.z 2014 r. poz. 414 ) oraz § 6 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
Termin realizacji do dnia 31-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań związanych z :
realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnieniem uczniowi odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
organizacją zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
organizacją innych zajęć, np. rewalidacyjnych,
przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 31-01-2015
Zaleca się określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U.z 2014 r. poz. 414 )
Termin realizacji do dnia 31-01-2015
Zaleca sie zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
oraz zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
Termin realizacji do dnia 31-01-2015

122. WNP.5532.122.2014.MG Maria Gruszka 16.12.2014 WNP.5532.122.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
Bodaczów 501,
22-460 Szczebrzeszyn
TAK
Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19,§ 20 ust.2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkoł
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r.poz. 1207, z późn.zm.).
Termin realizacji do dnia 20-05-2015
123. WNP.5532.123.2014.BK Barbara Krawczyk 19.12.2014 WNP.5532.123.2014 Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Gimnazjum w Krasnobrodzie,
ul.Lelewela 37,
22-440 Krasnobród
NIE
124. WNP.5532.124.2014.BJ Barbara Jakubas 12.12.2014 WNP.5532.124.2014 Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi/ lub/i integracyjnymi
Publiczne Gimnazjum im. Agaty Mróz w Średniem Dużem,
Średnie Duże 105,
22-413 Nielisz
NIE
125. WNP.5532.125.2015.BC Bożena Ćwiek 12.03.2015 WNP.5532.125.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Publiczne Gimnazjum
w Zespole Szkół w Błażku,
Błażek 196,
23-320 Batorz
TAK
Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników 2, 3 i 4, oraz § 2 ust.1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b i 5e
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
126. WNP.5532.126.2015.BC Bożena Ćwiek 13.03.2015 WNP.5532.126.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Publiczne Gimnazjum
w Potoku Wielkim,
Potok Wielki 104,
23-313 Potok Wielki
TAK
Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników 2, 3 i 4, oraz § 2 ust.1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b i 5e
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
127. WNP.5532.127.2015.KP Krzysztof Paluch 17.03.2015 WNP.5532.127.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum
w Annopolu,
ul. Kościuszki 8,
23-235 Annopol
NIE
128. WNP.5532.128.2015.KP Krzysztof Paluch 06.03.2015 WNP.5532.128.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum
w Trzydniku Dużym,
Trzydnik Duży 72,
23-230 Trzydnik Duży
NIE
129. WNP.5532.129.2015.BF Beata Filipowska 19.03.2015 WNP.5532.129.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 2 w Bełżycach,
ul. Tadeusza Kościuszki 148,
24-200 Bełżyce
NIE
130. WNP.5532.130.2015.BF Beata Filipowska 20.03.2015 WNP.5532.130.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
131. WNP.5532.131.2015.BG Barbara Grzesiak 19.03.2015 WNP.5532.131.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Kalinówce,
Kalinówka 78,
21-040 Świdnik
NIE
132. WNP.5532.132.2015.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz 19.03.2015 WNP.5532.132.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Publiczne
w Jabłonnie,
Jabłonna 45,
23-114 Jabłonna
NIE
133. WNP.5532.133.2015.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz 20.03.2015 WNP.5532.133.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Pszczelej Woli,
Pszczela Wola 9,
23-107 Strzyżewice
NIE
134. WNP.5532.134.2015.MK Marzanna Kondratowicz 30.03.2015 WNP.5532.134.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Wojcieszkowie,
ul.Parkowa 1,
21-411 Wojcieszków
NIE
135. WNP.5532.135.2015.UG Urszula Gralewska/ Renata Olszewska 27.03.2015 WNP.5532.135.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 24 w Lublinie,
ul. Roztocze 14,
20-722 Lublin
NIE
136. WNP.5532.136.2015.RO Renata Olszewska 27.03.2015 WNP.5532.136.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 25 w Lublinie,
ul.Krężnicka 156,
20-518 Lublin
NIE
137. WNP.5532.137.2015.BG Barbara Grzesiak 18.03.2015 WNP.5532.137.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie,
ul. Biedronki 13,
20-543 Lublin
NIE
138. WNP.5532.138.2015.BG Barbara Grzesiak 20.03.2015 WNP.5532.138.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 12 w Lublinie,
ul. Fabiarska 8,
20-107 Lublin
NIE
139. WNP.5532.139.2015.ER Ewa Romaniuk 19.03.2015 WNP.5532.139.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 27 w Zespole Szkół Nr 12 w Lublinie,
ul. Sławinkowska 50,
20-810 Lublin
TAK
Zaleca się, aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
140. WNP.5532.140.2015.AT Anna Tusińska 17.03.2015 WNP.5532.140.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 19 w Lublinie,
ul. Szkolna 6,
20-124 Lublin
NIE
141. WNP.5532.141.2015.HS Halina Szczygieł 27.03.2015 WNP.5532.141.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Markuszowie,
ul.Lubelska 80,
24-173 Markuszów
NIE
142. WNP.5532.142.2015.HS Halina Szczygieł 24.03.2015 WNP.5532.142.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum nr 4
w Puławach,
ul. Kaniowczyków 9,
24-100 Puławy
NIE
143. WNP.5532.143.2015.HS Halina Szczygieł 23.03.2015 WNP.5532.143.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Puławach,
ul. Wróblewskiego 11,
24-100 Puławy
NIE
144. WNP.5532.144.2015.ER Ewa Romaniuk 23.03.2015 WNP.5532.144.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum
w Zarzeczu,
Zarzecze 1A,
24-100 Puławy
NIE
145. WNP.5532.145.2015.Epa Elżbieta Pałka 26.03.2015 WNP.5532.145.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego
w Nowodworze,
Nowodwór 73,
08-503 Nowodwór
NIE
146. WNP.5532.146.2015.RO Renata Olszewska 23.03.2015 WNP.5532.146.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkoł oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Mełgwi,
ul. Partyzancka 19,
21-007 Mełgiew
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
147. WNP.5532.147.2015.GD Grażyna Dziechciarz 19.03.2015 WNP.5532.147.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Aleksandrówce,
Aleksandrówka 28,
23-320 Batorz
NIE
148. WNP.5532.148.2015.GD Grażyna Dziechciarz 27.03.2015 WNP.5532.148.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Andrzejowie,
Andrzejów 163,
23-302 Godziszów
NIE
149. WNP.5532.149.2015.GD Grażyna Dziechciarz 20.03.2015 WNP.5532.149.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piłatce,
Piłatka 84,
23-302 Godziszów
TAK
Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników 2, 3 i 4, oraz § 2 ust.1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b i 5e
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
150. WNP.5532.150.2015.GD Grażyna Dziechciarz 26.03.2015 WNP.5532.150.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Ratajskiej,
Wólka Ratajska 146,
23-302 Godziszów
NIE
151. WNP.5532.151.2015.BC Bożena Ćwiek 13.03.2015 WNP.5532.151.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim,
Potok Wielki 104,
23-313 Potok Wielki
TAK
Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników 2, 3 i 4, oraz § 2 ust.1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b i 5e
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
152. WNP.5532.152.2015.WCz Wioletta Czochór 06.03.2015 WNP.5532.152.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Kowalinie,
Kowalin 45,
23-200 Kraśnik
NIE
153. WNP.5532.153.2015.WCz Wioletta Czochór 05.03.2015 WNP.5532.153.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kraśniku,
Al. Niepodległości 54,
23-210 Kraśnik
NIE
154. WNP.5532.154.2015.WCz Wioletta Czochór 16.03.2015 WNP.5532.154.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Urzędowie,
ul. Wodna 24,
23-250 Urzędów
NIE
155. WNP.5532.155.2015.MNB Małgorzata Nowaczyńska-Brożek 19.03.2015 WNP.5532.155.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego
w Ostrowie,
Ostrów 9,
23-212 Wilkołaz
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
156. WNP.5532.156.2015.RK Renata Kwiatek 19.03.2015 WNP.5532.156.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niedźwiadzie,
Niedźwiada 42,
21-104 Niedźwiada
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
157. WNP.5532.157.2015.RK Renata Kwiatek 20.03.2015 WNP.5532.157.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
Tarło 103,
21-104 Niedźwiada
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
158. WNP.5532.158.2015.BF Beata Filipowska 20.03.2015 WNP.5532.158.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana
w Bychawce,
Bychawka Druga - Kolonia 75,
23-100 Bychawa
NIE
159. WNP.5532.159.2015.JK Jolanta Kasprzak 10.03.2015 WNP.5532.159.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie,
Bogucin 64,
21-080 Garbów
NIE
160. WNP.5532.160.2015.JK Jolanta Kasprzak 10.03.2015 WNP.5532.160.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie,
Garbów 53E,
21-080 Garbów
NIE
161. WNP.5532.161.2015.JK Jolanta Kasprzak 09.03.2015 WNP.5532.161.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach,
Tomaszowice 40 A,
21-008 Tomaszowice
NIE
162. WNP.5532.162.2015.UG Urszula Gralewska/ Renata Olszewska 24.03.2015 WNP.5532.162.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych
w Ciecierzynie,
Ciecierzyn 121,
21-003 Ciecierzyn
NIE
163. WNP.5532.163.2015.MG Marzenna Grzeszczyk 23.03.2015 WNP.5532.163.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Miłocinie,
Miłocin 7,
24-150 Nałęczów
NIE
164. WNP.5532.164.2015.ES Elżbieta Sobiech 23.03.2015 WNP.5532.164.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Garbatówce,
Garbatówka 9,
21-070 Cyców
NIE
165. WNP.5532.165.2015.ES Elżbieta Sobiech 23.03.2015 WNP.5532.165.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej
w Ostrówku,
Ostrówek 154,
21-013 Puchaczów
NIE
166. WNP.5532.166.2015.UG Urszula Gralewska/ Renata Olszewska 24.03.2015 WNP.5532.166.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena
w Jawidzu,
Jawidz 109 B,
21-077 Spiczyn
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
167. WNP.5532.167.2015.RK Renata Kwiatek 26.03.2015 WNP.5532.167.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Zagoździu,
Lipniak 5,
21-421 Tuchowicz
NIE
168. WNP.5532.168.2015.AW Alina Wiśniecka 27.03.2015 WNP.5532.168.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania
z zajęć wychowania fizycznego
w klasach IV-VI szkół podstawowych,warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach,
Stare Kobiałki 18,
21-450 Stoczek Łukowski
NIE
169. WNP.5532.169.2015.MK Marzanna Kondratowicz 31.03.2015 WNP.5532.169.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Zespole Oświatowym
w Szyszkach,
Szyszki 66,
21-450 Stoczek Łukowski
NIE
170. WNP.5532.170.2015.MK Marzanna Kondratowicz 30.03.2015 WNP.5532.170.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Wojcieszkowie,
ul. Parkowa 1,
21-411 Wojcieszków
NIE
171. WNP.5532.171.2015.MK Marzanna Kondratowicz 27.03.2015 WNP.5532.171.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie ,
Mysłów 116 A,
21-426 Wola Mysłowska
NIE
172. WNP.5532.172.2015.KP Krzysztof Paluch 16.03.2015 WNP.5532.172.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 34
w Lublinie,
ul. Ireny Kosmowskiej 3,
20-815 Lublin
NIE
173. WNP.5532.173.2015.AW Alina Wiśniecka 23.03.2015 WNP.5532.173.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
w klasach IV-VI szkół podstawowych, z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 38
w Lublinie,
ul. Wołodyjowskiego 13,
20-627 Lublin
NIE
174. WNP.5532.174.2015.ES Elżbieta Sobiech 24.03.2015 WNP.5532.174.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 42
w Lublinie,
ul. Rycerska 9,
20-552 Lublin
NIE
175. WNP.5532.175.2015.DS Danuta Steć 27.03.2015 WNP.5532.175.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa nr 45
im. Zbigniewa Herberta
w Lublinie,
ul. Radzyńska 5,
20-850 Lublin
NIE
176. WNP.5532.176.2015.RO Renata Olszewska/ Ewa Romaniuk 24.03.2015 WNP.5532.176.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 44
w Lublinie,
ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin
NIE
177. WNP.5532.177.2015.AT Anna Tusińska 12.03.2015 WNP.5532.177.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa nr 22
im. Bolesława Prusa
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
w Lublinie, ul. Rzeckiego 10,
20-637 Lublin
NIE
178. WNP.5532.178.2015.GP Gabriela Porzyć 13.03.2015 WNP.5532.178.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 17
w Lublinie, ul. Krochmalna 29,
20-401 Lublin
NIE
179. WNP.5532.179.2015.GP Gabriela Porzyć 20.03.2015 WNP.5532.179.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie,
ul. Bolesława Prusa 11,
24-150 Nałęczów
TAK
Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się , aby wymagania edukacyjne uwzględniały przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
180. WNP.5532.180.2015.MNB Małgorzata Nowaczyńska- Brożek 20.03.2015 WNP.5532.180.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim, Puszno Godowskie 99,
24-300 Opole Lubelskie
NIE
181. WNP.5532.181.2015.EP Ewa Podkańska 27.03.2015 WNP.5532.181.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kowali,
Kowala Druga,
24-320 Poniatowa
NIE
182. WNP.5532.182.2015.AP Artur Pawłowski 16.03.2015 WNP.5532.182.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Kazimierzu Dolnym,
24-120 Kazimierz Dolny
NIE
183. WNP.5532.183.2015.MG Marzenna Grzeszczyk 25.03.2015 WNP.5532.183.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Leokadiowie,
Leokadiów 40,
24-100 Puławy
NIE
184. WNP.5532.184.2015.MG Marzenna Grzeszczyk 24.03.2015 WNP.5532.184.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Opatkowicach,
Opatkowice 43,
24-100 Puławy
NIE
185. WNP.5532.185.2015.HS Halina Szczygieł 23.03.2015 WNP.5532.185.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 10
w Puławach,
ul. 6 sierpnia 30,
24-100 Puławy
NIE
186. WNP.5532.186.2015.ER Ewa Romaniuk 23.03.2015 WNP.5532.186.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu,
Zarzecze 1A,
24-100 Puławy
TAK
Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników 2, 3 i 4, oraz § 2 ust.1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b i 5e
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
187. WNP.5532.187.2015.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 16.03.2015 WNP.5532.187.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Osinach,
Osiny 235,
24-103 Żyrzyn
NIE
188. WNP.5532.188.2015.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 16.03.2015 WNP.5532.188.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa,
Swaty 193 a,
08-500 Ryki
NIE
189. WNP.5532.189.2015.AK Anna Koper 26.03.2015 WNP.5532.189.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Bazanowie,
Stary Bazanów 136,
08-500 Ryki
NIE
190. WNP.5532.190.2015.Epa Elżbieta Pałka 24.03.2015 WNP.5532.190.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu,
ul.Szkolna 13,
21-007 Mełgiew
NIE
191. WNP.5532.191.2015.DS Danuta Steć 20.03.2015 WNP.5532.191.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Świdniku,
ul. Wojska Polskiego 27,
21-040 Świdnik
NIE
192. WNP.5532.192.2015.Epa Elżbieta Pałka 24.03.2015 WNP.5532.192.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Trawnikach,
Trawniki 606,
21-044 Trawniki
NIE
193. WNP.5532.193.2015.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz 23.03.2015 WNP.5532.193.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
XII Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego
im. gen. Franciszka Kleeberga
w Lublinie,
Aleje Racławickie 7,
20-059 Lublin
TAK
Zaleca się aby zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego następowało jedynie na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia uczniów w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
194. WNP.5532.194.2015.AW Alina Wiśniecka 27.03.2015 WNP.5532.194.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące
w Stoczku Łukowskim,
Plac Stanisława Wielgoska 5,
21-450 Stoczek Łukowski
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
195. WNP.5532.195.2015.AK Anna Koper 18.03.2015 WNP.5532.195.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół w Wysokiem,
ul. Szkolna 9,
23-145 Wysokie
NIE
196. WNP.5532.196.2015.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 17.03.2015 WNP.5532.196.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące
w Horodle, ul.Piłsudskiego 58,
22-523 Horodło
NIE
197. WNP.5532.197.2015.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 17.03.2015 WNP.5532.197.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące
w Grabowcu,
ul. Wojsławska 1,
22-425 Grabowiec
NIE
198. WNP.5532.198.2015.MŻ Monika Żur 24.03.2015 WNP.5532.198.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące
w Krasnobrodzie,
ul. Lelewela 37,
22-440 Krasnobród
TAK
Zaleca się aby wymagania edukacyjne uwzględniały przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
199. WNP.5532.199.2015.AST Anna Startek 25.03.2015 WNP.5532.199.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
VII Liceum Ogólnokształcące,
ul. Szczebrzeska 102,
22-400 Zamość
NIE
200. WNP.5532.200.2015.KP Krzysztof Paluch 17.03.2015 WNP.5532.200.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum w Annopolu,
ul.Kościuszki 22,
23-235 Annopol
NIE
201. WNP.5532.201.2015.JS Jerzy Surma 20.03.2015 WNP.5532.201.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen.
F. Kleeberga w Dęblinie,
ul. Tysiąclecia 3,
08-530 Dęblin
NIE
202. WNP.5532.202.2015.AP Artur Pawłowski 23.03.2015 WNP.5532.202.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie,
Al. Racławickie 7,
20-059 Lublin
NIE
203. WNP.5532.203.2015.AT Anna Tusińska 16.03.2015 WNP.5532.203.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum w Niemcach,
ul. Różana 8,
21-025 Niemce
TAK
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
204. WNP.5532.204.2015.AK Anna Koper 23.04.2015 WNP.5532.204.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim,
ul. Kolejowa 2,
24-300 Opole Lubelskie
NIE
205. WNP.5532.205.2015.AK Anna Koper 20.03.2015 WNP.5532.205.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zespół Szkół Zawodowych
w Opolu Lubelskim,
ul. Kolejowa 2,
24-300 Opole Lubelskie
NIE
206. WNP.5532.206.2015.EP Ewa Podkańska 27.03.2015 WNP.5532.206.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół w Poniatowej,
ul. Fabryczna 16c,
24-320 Poniatowa
NIE
207. WNP.5532.207.2015.WCz Wioletta Czochór 13.03.2015 WNP.5532.207.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Kraśniku,
ul. Juliusza Słowackiego 7,
23-210 Kraśnik
TAK
Zaleca się aby zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego następowało jedynie na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia uczniów w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
208. WNP.5532.208.2015.JZ Janusz Zuń 16.03.2015 WNP.5532.208.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Lubartowie,
ul. 1 Maja 82,
21-100 Lubartów
NIE
209. WNP.5532.209.2015.JZ Janusz Zuń 23.03.2015 WNP.5532.209.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie,
Al. J. Długosza 10a,
20-054 Lublin
NIE
210. WNP.5532.210.2015.Epa Elżbieta Pałka 31.03.2015 WNP.5532.210.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Kijanach,
Kijany 19,
21-077 Spiczyn
NIE
211. WNP.5532.211.2015.WCz Wioletta Czochór 18.03.2015 WNP.5532.211.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące
w Janowie Lubelskim,
ul. Jana Pawła II 1,
23-300 Janów Lubelski
NIE
212. WNP.5532.212.2015.BJ Barbara Jakubas 17.03.2015 WNP.5532.212.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Gimnazjum w Dąbrowicy,
Dąbrowica 138a,
23-400 Biłgoraj
NIE
213. WNP.5532.213.2015.TS Teresa Sawicka 10.03.2015 WNP.5532.213.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Hedwiżynie,
Hedwiżyn 88 B,
23-400 Biłgoraj
NIE
214. WNP.5532.214.2015.BJ Barbara Jakubas 17.03.2015 WNP.5532.214.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Gimnazjum w Dereźni,
Dereźnia Solska 1 A,
23-400 Biłgoraj
NIE
215. WNP.5532.215.2015.MG Maria Gruszka 13.03.2015 WNP.5532.215.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu,
ul. Sienkiewicza 5,
22-400 Zamość
NIE
216. WNP.5532.216.2015.BJ Barbara Jakubas 13.03.2015 WNP.5532.216.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Gimnazjum Nr 2 w Zamościu,
ul. Lwowska 15,
22-400 Zamość
NIE
217. WNP.5532.217.2015.BK Barbara Krawczyk 16.03.2015 WNP.5532.217.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Suścu,
ul. Tomaszowska 53,
22-672 Susiec
NIE
218. WNP.5532.218.2015.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 13.03.2015 WNP.5532.218.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum
w Zubowicach,
Zubowice 19,
22-435 Komarów-Osada
NIE
219. WNP.5532.219.2015.DK Dorota Kurzyńska 10.03.2015 WNP.5532.219.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie,
22-460 Szczebrzeszyn
NIE
220. WNP.5532.220.2015.MG Maria Gruszka 27.03.2015 WNP.5532.220.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Sitańcu,
Sitaniec 422,
22-400 Zamość
TAK
Zaleca się aby zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego następowało jedynie na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia uczniów w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
221. WNP.5532.221.2015.AST Anna Startek 24.03.2015 WNP.5532.221.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Wysokiem,
Wysokie 133,
22-400 Zamość
TAK
Zaleca się aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
222. WNP.5532.222.2015.BJ Barbara Jakubas 24.03.2015 WNP.5532.222.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 5
w Biłgoraju,
ul. Nadstawna 62a,
23-400 Biłgoraj
NIE
223. WNP.5532.223.2015.TS Teresa Sawicka 10.03.2015 WNP.5532.223.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Hedwiżynie,
Hedwiżyn 88B,
23-400 Biłgoraj
NIE
224. WNP.5532.224.2015.SK Stanisław Kowalczyk 16.03.2015 WNP.5532.224.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Łukowej,
Łukowa 341,
23-412 Łukowa
NIE
225. WNP.5532.225.2015.SK Stanisław Kowalczyk 16.03.2015 WNP.5532.225.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Luchowie Dolnym,
Luchów Dolny 145,
23-420 Tarnogród
NIE
226. WNP.5532.226.2015.BJ Barbara Jakubas 19.03.2015 WNP.5532.226.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Zespół Szkół Samorządowych
Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza
w Tereszpolu- Kukiełkach,
Tereszpol-Kukiełki 31,
23-407 Tereszpol- Zaorenda
NIE
227. WNP.5532.227.2015.ATM Aneta Tywoniuk - Małysz 13.03.2015 WNP.5532.227.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta
w Krynicach,
Krynice 9,
22-610 Krynice
NIE
228. WNP.5532.228.2015.SJ Stanisław Jachimczuk 20.03.2015 WNP.5532.228.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Husynnem,
Husynne 118,
22-500 Hrubieszów
NIE
229. WNP.5532.229.2015.AM Anna Mieczan 13.03.2015 WNP.5532.229.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach,
Mieniany 50,
22-500 Hrubieszów
NIE
230. WNP.5532.230.2015.SJ Stanisław Jachimczuk 20.03.2015 WNP.5532.230.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa
w Moniatyczach,
Moniatycze 148,
22-500 Hrubieszow
NIE
231. WNP.5532.231.2015.AM Anna Mieczan 13.03.2015 WNP.5532.231.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Ślipczu,
Ślipcze 55,
22-500 Hrubieszów
NIE
232. WNP.5532.232.2015.AS Alicja Siedlecka 18.03.2015 WNP.5532.232.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Zamościu,
ul. Zamoyskiego 4,
22-400 Zamość
NIE
233. WNP.5532.233.2015.BK Barbara Krawczyk 16.03.2015 WNP.5532.233.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa
w Majdanie Sopockim Pierwszym, Majdan
Sopocki Pierwszy 113,
22-672 Susiec
NIE
234. WNP.5532.234.2015.BK Barbara Krawczyk 17.03.2015 WNP.5532.234.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa w Typinie,
Typin 103,
22-600 Tomaszów Lubelski
NIE
235. WNP.5532.235.2015.MŻ Monika Żur 17.03.2015 WNP.5532.235.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach,
Kaczórki 92,
22-440 Krasnobród
TAK
Zaleca się aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
236. WNP.5532.236.2015.MŻ Monika Żur 24.03.2015 WNP.5532.236.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim,
22-440 Krasnobród
NIE
237. WNP.5532.237.2015.MŻ Monika Żur 18.03.2015 WNP.5532.237.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim,
Majdan Nepryski 18
23-460 Józefów
NIE
238. WNP.5532.238.2015.AS Alicja Siedlecka 26.03.2015 WNP.5532.238.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej,
Jarosławiec 190,
22-424 Sitno
NIE
239. WNP.5532.239.2015.DK Dorota Kurzyńska 09.03.2015 WNP.5532.239.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Kolonii Tworyczów,
Tworyczów 124,
22-448 Sułów
NIE
240. WNP.5532.240.2015.AS Alicja Siedlecka 25.03.2015 WNP.5532.240.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Kalinowicach,
Kalinowice 148A,
22-400 Zamość
NIE
241. WNP.5532.241.2015.MG Maria Gruszka 27.03.2015 WNP.5532.241.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Sitańcu,
Sitaniec 422,
22-400 Zamość
TAK
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych środrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęc wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
242. WNP.5532.242.2015.AST Anna Startek 24.03.2015 WNP.5532.242.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół w Wysokiem,
Wysokie 133,
22-400 Zamość
TAK
Zaleca się aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
243. WNP.5532.243.2015.BJ Barabara Jakubas 17.03.2015 WNP.5532.243.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie w Biłgoraju,
ul. Przemysłowa 23,
23-400 Biłgoraj
NIE
244. WNP.5532.244.2015.AM Anna Mieczan 27.03.2015 WNP.5532.244.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej
w Zamościu,
ul. Jana Zamoyskiego 62,
22-400 Zamość
TAK
Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
245. WNP.5532.245.2015.SJ Stanisław Jachimczuk 19.03.2015 WNP.5532.245.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Technikum w Zespole Szkół
Nr 4 w Hrubieszowie,
ul. Dwernickiego 10,
22-500 Hrubieszów
NIE
246. WNP.5532.246.2015.AST Anna Startek 25.03.2015 WNP.5532.246.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5 w Zamościu,
ul. Szczebrzeska 102,
22-400 Zamość
NIE
247. WNP.5532.247.2015.DK Dorota Kurzyńska 10.03.2015 WNP.5532.247.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Technikum Mechaniczne
w Szczebrzeszynie,
ul. Zamojska 29,
22-460 Szczebrzeszyn
NIE
248. WNP.5532.248.2015.BJ Barbara Jakubas/ Stanisław Kowalczyk 19.03.2015 WNP.5532.248.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Biłgoraju,
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej ,
ul. Kościuszki 98,
23-400 Biłgoraj
NIE
249. WNP.5532.249.2015.TS Teresa Sawicka 11.03.2015 WNP.5532.249.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 2
w Zamościu,
22-400 Zamość
NIE
250. WNP.5532.250.2015.BK Barbara Krawczyk 17.03.2015 WNP.5532.250.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół Nr 3
w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Gen. Józefa Hallera 5,
22-600 Tomaszów Lubelski
NIE
251. WNP.5532.251.2015.SK Stanisław Kowalczyk/ Barbara Jakubas 17.03.2015 WNP.5532.251.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
w Biłgoraju,
ul. Przemysłowa 23,
23-400 Biłgoraj
NIE
252. WNP.5532.252.2015.KS Krystyna Saneluta 09.03.2015 WNP.5532.252.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Publiczne
w Stawie,
Staw 72,
22-151 Staw
NIE
253. WNP.5532.253.2015.DA Dorota Adamczyk 09.03.2015 WNP.5532.253.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Publiczne
w Zespole Szkół w Żółtańcach,
22-100 Chełm
TAK

Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych środrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęc wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
254. WNP.5532.254.2015.DS Dariusz Sułkowski 10.03.2015 WNP.5532.254.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum w Żmudzi,
Żmudź 10,
22-114 Żmudź
NIE
255. WNP.5532.255.2015.LS Lucyna Szczyrba 26.03.2015 WNP.5532.255.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie,
ul. Synów Pułku 15,
22-100 Chełm
NIE
256. WNP.5532.256.2015.DA Dorota Adamczyk 12.03.2015 WNP.5532.256.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,
ul. Wołyńska 1,
22-100 Chełm
NIE
257. WNP.5532.257.2015.MS Monika Szlagowska 13.03.2015 WNP.5532.257.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum nr 1
we Włodawie,
22-200 Włodawa
NIE
258. WNP.5532.258.2015.EL Ewa Lik-Matuła 11.03.2015 WNP.5532.258.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Okszowie,
ul. Chełmska 14,
22-105 Okszów
NIE
259. WNP.5532.259.2015.AK Arkadiusz Kwieciński 11.03.2015 WNP.5532.259.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Srebrzyszczu,
Srebrzyszcze 132,
22-105 Okszów
NIE
260. WNP.5532.260.2015.HR Henryk Radej 16.03.2015 WNP.5532.260.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lisznie,
Liszno 52,
22-171 Kanie
NIE
261. WNP.5532.261.2015.KS Krystyna Saneluta 13.03.2015 WNP.5532.261.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej,
Petryłów 15,
22-107 Sawin
NIE
262. WNP.5532.262.2015.AK Arkadiusz Kwieciński 16.03.2015 WNP.5532.262.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 5
w Chełmie,
ul. I Pułku Szwoleżerów 1,
22-100 Chełm
NIE
263. WNP.5532.263.2015.DS Dariusz Sułkowski 10.03.2015 WNP.5532.263.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Kamieniu , Kamień - Kolonia
55, 22-113 Kamień
NIE
264. WNP.5532.264.2015.EW Elżbieta Wołczuk 12.03.2015 WNP.5532.264.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Urszulinie,
ul. Szkolna 23,
22-234 Urszulin
NIE
265. WNP.5532.265.2015.EW Elżbieta Wołczuk 09.03.2015 WNP.5532.265.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Nr 2
we Włodawie,
ul. Kopernika 3,
22-200 Włodawa
NIE
266. WNP.5532.266.2015.KS Krystyna Sawicka 16.03.2015 WNP.5532.266.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa nr 11
im. Ireny Sendlerowej
w Chełmie, ul. Wolności 20,
22-100 Chełm
NIE
267. WNP.5532.267.2015.EL Ewa Lik-Matuła 06.03.2015 WNP.5532.267.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
II Liceum Ogólnokształcące
w Krasnymstawie,
ul. Okrzei 5,
22-300 Krasystaw
NIE
268. WNP.5532.268.2015.EB Ewa Bejster 26.03.2015 WNP.5532.268.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
I Liceum Ogólnokształcące
w Chełmie,
ul. Czarnieckiego 8,
22-100 Chełm
NIE
269. WNP.5532.269.2015.LS Lucyna Szczyrba 27.03.2015 WNP.5532.269.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Chełmie,
ul. Batorego 1,
22-100 Chełm
NIE
270. WNP.5532.270.2015.KS Krystyna Saneluta 16.03.2015 WNP.5532.270.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
IV Liceum Ogólnokształcące
w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4,
22-100 Chełm
NIE
271. WNP.5532.271.2015.EB Ewa Bejster 27.03.2015 WNP.5532.271.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50,
22-100 Chełm
NIE
272. WNP.5532.272.2015.AW Anna Wrzosek / Wanda Żukowska 27.03.2015 WNP.5532.272.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum nr 3
w Rogoźnicy,
Rogoźnica 96,
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIE
273. WNP.5532.273.2015.HR Halina Rogowska 23.03.2015 WNP.5532.273.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum Nr 6
im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
ul. Zygmunta Augusta 2,
21-500 Biała Podlaska
NIE
274. WNP.5532.274.2015.HR Halina Rogowska 10.03.2015 WNP.5532.274.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum Nr 5
w Białej Podlaskiej,
ul. Leszczynowa 16,
21-500 Biała Podlaska
NIE
275. WNP.5532.275.2015.AW Anna Wrzosek/ Teresa Grodecka 18.03.2015 WNP.5532.275.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum Nr 3
w Białej Podlaskiej,
ul. Narutowicza 39,
21-500 Biała Podlaska
NIE
276. WNP.5532.276.2015.AM Andrzej Mironiuk 27.03.2015 WNP.5532.276.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczne Gimnazjum
w Olszewnicy,
Olszewnica 170,
21-302 Kąkolewnica
NIE
277. WNP.5532.277.2015.HI Hanna Ilczuk 09.03.2015 WNP.5532.277.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Zespół Szkół w Białce,
Białka 49a,
21-300 Radzyń Podlaski
NIE
278. WNP.5532.278.2015.MŻ Marek Żelisko 06.03.2015 WNP.5532.278.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym, Ortel Książęcy Drugi 33, 21-500 Biała Podlaska NIE
279. WNP.5532.279.2015.MŻ Marek Żelisko 20.03.2015 WNP.5532.279.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej
w Woskrzenicach Dużych,
Woskrzenice Duże 91,
21-500 Biała Podlaska
NIE
280. WNP.5532.280.2015.BBB Barbara Bachonko- Breczko 16.03.2015 WNP.5532.280.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Halasach, Halasy 41,
21-560 Międzyrzec Podlaski
NIE
281. WNP.5532.281.2015.BBB Barbara Bachonko- Breczko 20.03.2015 WNP.5532.281.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Rudnie,
Rudno 129b,
21-210 Milanów
NIE
282. WNP.5532.282.2015.HR Halina Rogowska 10.03.2015 WNP.5532.282.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa nr 6
w Białej Podlaskiej,
ul. Leszczynowa 16,
21-500 Biała Podlaska
NIE
283. WNP.5532.283.2015.TG Teresa Grodecka 20.03.2015 WNP.5532.283.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa
w Kodeńcu,
Kodeniec 71,
21-211 Dębowa -Kłoda
TAK
Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników nr 2, 3 i 4, oraz § 2 ust.1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b
i 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych środrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęc wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
284. WNP.5532.284.2015.WŻ Wanda Żukowska 12.03.2015 WNP.5532.284.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Czemiernikach,
ul. Kocka 45,
21-306 Czemierniki
TAK
Zaleca się aby zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego następowało jedynie na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia uczniów w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
285. WNP.5532.285.2015.BBB Barbara Bachonko-Breczko 16.03.2015 WNP.5532.285.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Turowie,
Turów 76,
21-302 Kąkolewnica
NIE
286. WNP.5532.286.2015.HI Hanna Ilczuk 10.03.2015 WNP.5532.286.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta
w Białej,
Biała 30,
21-300 Radzyń Podlaski
NIE
287. WNP.5532.287.2015.HI Hanna Ilczuk 10.03.2015 WNP.5532.287.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej,
Branica Radzyńska 36 A,
21-300 Radzyń Podlaski
NIE
288. WNP.5532.288.2015.AM Andrzej Mironiuk 26.03.2015 WNP.5532.288.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Szkoła Podstawowa
w Żabikowie,
Żabików 65,
21-300 Radzyń Podlaski
NIE
289. WNP.5532.289.2015.TG Teresa Grodecka 16.03.2015 WNP.5532.289.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa
w Lisiowólce,
Lisiowólka 74a,
21-310 Wohyń
TAK
Zaleca się określić szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w statucie szkoły, zgodnie odpowiednio z § 2 ust. 1 pkt 4 załączników nr 2, 3 i 4, oraz § 2 ust. 1 pkt 5 załączników nr 5a, 5b
i 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz.624, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się, aby ocenianie wewnątrzszkolne obejmowało ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych środrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęc wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).


290. WNP.5532.290.2015.TG Teresa Grodecka 16.03.2015 WNP.5532.290.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa
w Ossowie,
Ossowa 91 A,
21-310 Wohyń
NIE
291. WNP.5532.291.2015.AW Anna Wrzosek/Wanda Żukowska 25.03.2015 WNP.5532.291.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Zespole Szkół Samorządowych
w Komarówce Podlaskiej,
ul. Waleriana Batki 20,
21-311 Komarówka Podlaska
TAK
Zaleca się aby nauczyciele na początku roku szkolnego informowali rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych środrocznych i rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęc wychowania fizycznego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. ).
292. WNP.5532.292.2015.WŻ Wanda Żukowska / Barbara Bachonko-Breczko 18.03.2015 WNP.5532.292.2015 Kontrola planowa w zakresie realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych
ze statutami szkół oraz warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami
i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach
I-III szkół podstawowych
z ramowymi planami nauczania
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego,
ul. Lubelska 57/59,
21-560 Międzyrzec Podlaski
TAK
Zaleca się, aby nauczyciele w ocenianiu wewnątrzszkolnym sformułowali wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.zm.).
</