Strona główna

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Mocne i słabe strony ósmoklasistów

CKE prezentuje wyniki diagnozy kompetencji

21 lutego 2019

Sprawdzian 2015, wyniki

Informacje o sprawdzianie przeprowadzanym 1 kwietnia 2015 r.

31 marca 2015

Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej, wyniki

Pierwszy ważny egzamin ucznia

1 kwietnia 2014

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w latach 2002-2013

 

28 sierpnia 2013

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej

Zasady organizacji i przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012.

9 grudnia 2011