Strona główna

Młodociani - turnusy

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021.

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół branżowych województwa lubelskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w roku szkolnym 2020/2021. Wykaz zaktualizowany na dzień 29 września 2020 roku. ...

1 października 2020

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dzień 2 grudnia 2019 roku

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół branżowych województwa lubelskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w roku szkolnym 2019/2020. Wykaz zaktualizowany na dzień 2 grudnia 2019 roku.

14 lutego 2020

Podpisanie porozumienia dotyczącego przekazania zadania w zakresie planowania organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Przejdź do - Podpisanie porozumienia dotyczącego przekazania zadania w zakresie planowania organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

W dniu 25 listopada 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie, reprezentowanym przez: Lubelskiego Kuratora Oświaty – p. Teresę Misiuk a Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Trawni ...

25 listopada 2019

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół województwa lubelskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w roku szkolnym 2019/2020. Wykaz zaktualizowany na dzień 12 sierpnia 2019 roku. ...

27 czerwca 2019