Strona główna

Profilaktyka, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” oraz program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej ...

14 stycznia 2021

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 ) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące ...

9 grudnia 2020

Konferencja online "Jak chronić dzieci i młodzież przed wyrobami zawierającymi nikotynę?"

Szanowni Państwo, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizuje kampanią społeczną upowszechniającą wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ...

3 grudnia 2020

Działania profilaktyczne – Konkurs plastyczny „Jestem Bezpieczny, bo słucham sierżanta Poli”

Komenda Miejska Policji w Lublinie informuje, że w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 w Polsce, zadania z obszaru profilaktyki społecznej skierowane do społeczności szkolnej, będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej. ...

19 listopada 2020

8 Tygodni dla Zdrowia

Projekt 8 Tygodni dla Zdrowia to cyklem profilaktyczno-edukacyjny NFZ, zachęcający Polaków do korzystania z treningów opracowanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa.Ćwiczenia mają na celu praktyczną aktywizację społeczną Polaków w zakresie re ...

9 października 2020

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście ministrowie podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komun ...

1 września 2020

Profilaktyka narkomanii wśród dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy, profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Z ...

11 marca 2020

Działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Z uwagi na konieczność zwiększenia działań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań. Nowy model ochrony zdrowia psychiczne ...

3 lutego 2020

Zamojskie spotkania z profilaktyką w ramach „Akademii bezpieczeństwa i profilaktyki”

„Akademia bezpieczeństwa i profilaktyki” to wspólne przedsięwzięcie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Miasta Zamość oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ideą konferencji „Akademia bezpieczeństwa i profilaktyki” było upowszechnianie działań związanych z profilaktyką uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, które wynikają z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

12 grudnia 2019

“Depresja. Rozumiesz - pomagasz”

Fabryka Komunikacji Społecznej w Warszawie realizuje kampanię edukacyjną “Depresja. Rozumiesz - pomagasz”. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz wieloma specjalistami zostały przygotowane merytoryczne materiały dotyczące depresji młodzieńczej s ...

15 listopada 2019
Starsze informacje