Strona główna

Profilaktyka, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – działania informacyjne

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach pierwszy tydzień września zostanie poś ...

27 sierpnia 2021

WYBRANE ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO – INFORMACJE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych województwa lubelskiego

26 sierpnia 2021

Zaproszenie dla rodziców na wideokonferncję na temat szczepień dzieci i młodzieży przeciw COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

2 czerwca 2021

Komunikat Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

W związku z niepokojącymi sygnałami, dotyczącymi ofert firm prowadzących szkolenia dla nauczycieli lub realizujących programy profilaktyczne dla uczniów, które w sposób nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profi ...

4 maja 2021

Kampania społeczno-edukacyjna „Nastoletnia depresja” – „Nie pozwól dziecku wylogować się z życia”

Trwa 15. edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. Realizowana jest ona ...

23 lutego 2021

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD

Niebawem przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie zostanie otwarty Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD, który będzie świadczył pomoc bezpłatną. ...

11 lutego 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” oraz program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej ...

14 stycznia 2021

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 ) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące ...

9 grudnia 2020

Konferencja online "Jak chronić dzieci i młodzież przed wyrobami zawierającymi nikotynę?"

Szanowni Państwo, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizuje kampanią społeczną upowszechniającą wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ...

3 grudnia 2020

Działania profilaktyczne – Konkurs plastyczny „Jestem Bezpieczny, bo słucham sierżanta Poli”

Komenda Miejska Policji w Lublinie informuje, że w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 w Polsce, zadania z obszaru profilaktyki społecznej skierowane do społeczności szkolnej, będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej. ...

19 listopada 2020
Starsze informacje