Strona główna

Edukacja informatyczna

Poradnik „Klikam z głową”

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik „

24 lutego 2021

Inauguracja Europejskiego Tygodnia Kodowania w województwie lubelskim

W dniu 13 października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu odbyła się inauguracja ósmej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania. W wydarzeniu online wzięli udział: p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, p. Monika Żur Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Piotr Zając Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, p. Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zamość, p. Andrzej Osuch Przewodniczący Rady Rodziców SP nr 7 w Zamościu oraz p. Ewelina Chojnacka-Wikiera dyrektor Technikum Programistyczno-Informatycznego "New Technology" w Zamościu.

14 października 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu rządowego "Aktywna tablica" – edycja 2019

Etap I – do dnia 15 czerwca 2020 roku Dyrektor szkoły przesyła do organu prowadzącego sprawozdanie wg zamieszczonego poniżej wzoru. Etap II – do dnia 30 czerwca 2020 roku Organ prowadzący, weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych dokumentach a następnie opracowuje i przesyła zbiorcze zestawienie.

3 czerwca 2020

Konkurs Capture The Flag "153+1"

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie Capture The Flag „153+1” organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności uczniów techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny dla młodych ludzi sposób.

23 października 2019

XXVII Olimpiada Informatyczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII edycji Olimpiady Informatycznej! Zawody I stopnia rozpoczynają się 21 października i trwają do 18 listopada 2019. Szczegółowe informacje na stronie https://oi.edu.pl

14 października 2019

Konferencja OSEregio w Białej Podlaskiej

Przejdź do - Konferencja OSEregio w Białej Podlaskiej

27 września w Białej Podlaskiej, odbyło się spotkanie Forum OSEregio z przedstawicielami NASK, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz środowisk szkolnych i samorządów lokalnych. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentował Wicekurator Oświaty pan Eugeniusz Pelak.

2 października 2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEL –Ach!"

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju ogłasza III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEL –Ach!"

30 września 2019

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hack Heroes

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hack Heroes dla uczniów szkół średnich to wspólna inicjatywa Fundacji Media 3.0 i SAP SE, realizowana od 2016 i wpisująca się w coroczne obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania (http://codeweek.eu). Konkurs kierowany jest do uczniów szkół średnich, którego celem jest promocja nauki programowania oraz rozwój talentów programistycznych wśród osób młodych.

26 września 2019

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2019

Przypominamy o corocznie rozgrywanym konkursie "Bóbr". Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

16 września 2019

Wystawa "Machinae Calculatoriae – przyrządy wspomagające obliczenia"

Dnia 2 września 2019 roku na Dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się wernisaż wystawy "Machinae Calculatoriae". Celem wystawy jest przybliżenie szerokim rzeszom widzów historycznych przyrządów używanych do prowadzenia obliczeń arytmetycznych na przestrzeni dziejów. Wystawa będzie czynna do 15 listopada 2019 r. od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia Muzeum.

16 września 2019
Starsze informacje