Strona główna

Edukacja informatyczna

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest finansowany ze środków Ministr ...

8 sierpnia 2018
Czytaj więcej

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe – Aktywna tablica z eTwinning - 21 - 22 sierpnia 2018 r. - Janów Podlaski

Zachęcamy do uczestnictwa w seminarium szkoleniowo-kontaktowym „Aktywna tablica z eTwinning” organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 21-22 sierpnia 2018 r. w Janowie Podlaskim. Seminarium skierowane ...

2 lipca 2018
Czytaj więcej

"Aktywna tablica" 2018 - załączniki do umów

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem procedury podpisywania umów w ramach tegorocznej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie techn ...

29 czerwca 2018
Czytaj więcej

Szybkie sieci szerokopasmowe w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów Prowadzących oraz Dyrektorzy Szkół Realizowane obecnie projekty budowy szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfro ...

18 czerwca 2018
Czytaj więcej

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – podsumowanie konkursu

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało w marcu br. do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji oraz do zgłaszania wszystkich inicjatyw promujących ...

14 czerwca 2018
Czytaj więcej

XV Konferencja "Informatyka w Edukacji"

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 26-28 czerwca 2018 roku w Toruniu odbędzie się XV Konferencja "Informatyka w Edukacji" (IwE2018). Jest to konfer ...

6 czerwca 2018
Czytaj więcej

Program "Microsoft Innovative Educator Expert"

Szanowni Państwo, informujemy, że firma Microsoft Polska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do programu Microsoft Innovative Educator Expert, czyli społeczności innowacyjnych edukatorów Microsoft, na rok szkolny 2018/2019. Serdecznie zachęcamy szkoły oraz nauc ...

6 czerwca 2018
Czytaj więcej

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” w Krakowie - 5-8 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że Biuro eTwinning w Polsce organizuje w dniach 5-8 lipca 2018 w Krakowie Międzynarodowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe”, które zosta ...

6 czerwca 2018
Czytaj więcej

Program „Aktywna tablica” edycja 2018 – wykaz zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zak ...

28 maja 2018
Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu rządowego „Aktywna tablica” – edycja 2017

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, którzy w roku 2017 otrzymali wsparcie finans ...

24 maja 2018
Czytaj więcej
Starsze informacje