Strona główna

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Konferencja "Edukacja dla zdrowia"

19 kwietnia 2018 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Edukacja dla zdrowia”

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej

Konferencja "Edukacja dla zdrowia"

19 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się konferencja „Edukacja dla Zdrowia” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

4 kwietnia 2018
Czytaj więcej

Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej

Wymiana informacji dotyczących warunków nauczania

18 stycznia 2018
Czytaj więcej

Termin składania wniosków o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Termin składania wniosków do Wojewody Lubelskiego o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - do 28 listopada 2017 roku

24 listopada 2017
Czytaj więcej

Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt

Zainteresowane szkoły prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego proszone są o przesłanie wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

10 listopada 2017
Czytaj więcej

Szkolenie "Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej" - uwaga zmiana terminu

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców przedszkoli odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w godzinach 10.00-13.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

10 listopada 2017
Czytaj więcej

Program "Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej"

Program "Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej" realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 dotyczy prowadzenia działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

20 października 2017
Czytaj więcej

Badanie uczniów alergia/astma

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia projekt: "Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego".

3 października 2017
Czytaj więcej

Zajęcia edukacyjne w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Lubelski Kurator Oświaty zachęca do zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego, realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Projekt z ...

14 września 2017
Czytaj więcej

Orzeczenia o stanie zdrowia dla kandydatów do publicznych szkół sportowych

Zarząd Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców informuje, że do czasu opublikowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryteriów bardzo dobrego stanu zdrowia (w myśl ustawy Prawo Oświatowe) lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie będą mogli wydawać orzeczeń, o których mowa w art. 137.1.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11).

1 czerwca 2017
Czytaj więcej
Starsze informacje