Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych

Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych Na stronie internetowej  ORE zamieszczony jest  raport „Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych” opracowany dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu Opracowanie i ...

28 marca 2013

Rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych - opublikowane

Dnia 13 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199). Rozporządzenie wchodzi w życie 16 marca 2013  ...

25 lutego 2013

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.Tekst przyjazny dzieciom.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom. Przystępna wersja Konwencji przygotowana z myślą o najmłodszych obywatelach może odegrać ważną rolę w kształtowaniu postaw społecznych. Zmiana św ...

19 lutego 2013

II Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”

„Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które p ...

25 stycznia 2013

Pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie zmienia się

Wymóg zespołowego opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pozostaje niezmieniony. Każdy uczeń posiadający takie orzeczenie bez względu na to gdzie się uczy (w szkole ...

18 stycznia 2013

Konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza Wandy Chotomskiej „Bańkowice Mydlane”

Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają uczniów do udziału w V Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Plastycznym na ilustrację do wiersza Wandy Chotomskiej „Bańkowice Mydlane”. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ...

10 stycznia 2013

Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest do pobrania na stonie www.men.gov.pl ...

2 listopada 2012

Poradnik-Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Poradnik jest dostępny na stonie www.men. ...

2 listopada 2012

Dzieci z autyzmem w polskim systemie oświaty

Według danych Systemu Informacji Oświatowej, w polskich przedszkolach i szkołach uczy się 7815 dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera*. 88% z nich uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, a 12% do specjalnych. System oświaty zapewnia każdemu z wsparcia w rozwoju i pom ...

2 listopada 2012

Podręczniki dla uczniów z wadą wzroku zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego

Mając na uwadze dobro uczniów niewidomych i słabowidzących pragnę przypomnieć procedurę zamawiania przez dyrektorów szkół i placówek podręczników w druku powiększonym i systemie Braille'a. Wszystkie informacje zawarte są na stronie

21 września 2012
Starsze informacje Nowsze informacje