Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Badanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli ...

28 maja 2020

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

Przejdź do - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

21 kwietnia 2020

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE”

W dniu 11 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Elsnera 5 odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE” zorganizowane w ramach p ...

14 lutego 2020

Adaptacja podręcznika "Nasza szkoła" do klasy 3

Dostępna jest adaptacja podręcznika "Nasza szkoła" do klasy 3 dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

7 marca 2019

Konferencja „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”

W dniu 5 marca 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Ed ...

6 marca 2019

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 53 w Lublinie

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie są już pełnoprawnymi uczniami. W dniu 22 listopada 2018 r., w siedzibie szkoły przy ulicy Głuskiej 5, odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia ...

23 listopada 2018

Międzynarodowa Konferencja Fokus on Autism

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacja Wspólnota Nadziei organizują Międzynarodową Konferencję Focus on Autism. Konferencja odbędzie się w dniach 27-29.09.2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

7 września 2018

Szkolenie "Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - II etap edukacyjny"

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu "Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - II etap edukacyjny.

10 maja 2018

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

Komunikat MEN ws. organizacji zajęć indywidualnych

27 marca 2018

Wizyta Lubelskiego Kuratora Oświaty w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach

Przejdź do - Wizyta Lubelskiego Kuratora Oświaty w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach

Spotkanie Lubelskiego Kuratora Oświaty z wychowankami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach

8 marca 2018
Starsze informacje