Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji – debata z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Zapraszamy do obejrzenia debaty „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji”. Wspólnie z wiceminister Marzeną Machałek o tworzeniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich będą rozmawiali dyrektorzy szkół i plac&o ...

26 maja 2022

Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej - zaproszenie do udziału

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie z Lubelskim Samorzą ...

8 lutego 2022

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż”

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach ...

6 grudnia 2021

Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin

Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego ...

28 października 2021

Październik miesiącem AAC

XV koncert AAC organizowany przez Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem" w Zamościu

25 października 2021

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nau ...

15 lutego 2021

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

              ...

8 lutego 2021

Lektury – dostępne!

Na stronie internetowej MEN zostały udostępnione pierwsze lektury szkolne w adaptacjach przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to utwory wybitnych bajkopisarzy: „Królowa Śniegu” Jana Christiana Andersena oraz &b ...

29 grudnia 2020

Podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiera zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2020/2021 przewidziany jest druk podręczników dla nast ...

11 września 2020

Wyposażenie szkół podstawowych w materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa lubelskiego, zachęcamy Państwa do wykorzystywania opracowanych na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej podręczników, materiałów edukacyjn ...

31 sierpnia 2020
Starsze informacje