Strona główna

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Spotkanie dla dyrektorów „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”

Szanowni Państwo Państwo Dyrektorzy Szkół, Instytut Badań Edukacyjnych organizuje w dniu 22 października br. spotkanie „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”, które odbędzie się w ramach toczącej się debaty publicznej pod hasłem Zintegrowany System Kwalifi ...

7 października 2019

„Zawodowy strzał w 10!” z udziałem Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 20 września 2019 roku w Tomaszowie Lubelskim odbyła się czwarta edycja przedsięwzięcia pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Honorowym gościem wydarzeń był Minister Edukacji Narodowej p. Dariusz Piontkowski, który odpowiedział na zaproszenie organizatorów imprezy - Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Tomaszowskiego.

23 września 2019

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnictwa Branżowego 2019/2020

Przejdź do - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnictwa Branżowego 2019/2020

  5 września 2019 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnictwa Branżowego 2019/2020 połączona z uroczystymi obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Współgospodarzami spotka ...

10 września 2019

Konsulatcje społeczne zmian do kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach RPO WL 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że ruszył proces konsultacji społecznych zmian do kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach RPO WL 2014-2020. Konsultacje te będą trwały od 8 do 22 sierpnia 2019 r., W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wsz ...

13 sierpnia 2019

III edycja przedsięwzięcia "Zawodowy strzał w 10! - wybierz swoją przyszłość"

Przejdź do - III edycja przedsięwzięcia

W dniu 1 kwietnia 2019 roku Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Prezydentem Miasta Zamość zorganizował w Zamościu trzecią edycję przedsięwzięcia pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wicemarszałka Sejmu p. Beaty Mazurek, w której imieniu wszystkich uczestników uroczystości pozdrowił p. Tomasz Zieliński poseł na Sejm VIII kadencji - członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

3 kwietnia 2019

Regionalny Kongres Zawodowy w Lublinie

Dnia 14 marca 2019 roku w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Lublinie odbył się w ramach cyklu kongresów zawodowych Regionalny Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edu ...

15 marca 2019

Seminarium IBE pt. „Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w branży turystycznej”

Zapraszamy na seminarium pt. „Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w branży turystycznej” organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, które odbędzie się w Lublinie dn. 22/03/2019 r. w hotelu Victoria (ul. Narutowicza 58/60) w godz. 8.30 - 14.30.

14 lutego 2019

„Atrakcyjna oferta wyboru dalszej drogi edukacyjnej efektem zmian w szkolnictwie zawodowym”

W dniu 7 lutego 2019 roku Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta w Chełmie zorganizowała konferencję dla dyrektorów szkół, rodziców, doradców zawodowych i nauczycieli, którzy realizują doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych objętych nadzorem Delegatury w Chełmie.

8 lutego 2019

„Rola szkolnego doradztwa zawodowego w kształtowaniu kariery edukacyjnej uczniów” - konferencja dla dyrektorów i doradców zawodowych

W dniu 12 grudnia 2018 roku Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowała w Zespole Szkół Technicznych im. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie (w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10”) konferencję dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych i nauczycieli

15 grudnia 2018

„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”.

W dniu 26 października 2018 roku Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe zorganizował przedsięwzięcie pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. To jedno z wielu działań wpisujących się w zainicjowaną przed rokiem akcję promującą szkoły kształcące w zawodach, której w Lublinie nadano nazwę „Zawodowy strzał w 10!

29 października 2018
Starsze informacje Nowsze informacje