Strona główna

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Na stronie MEN znajduje się pełny tekst obwieszczenia, który oprócz zapotrzebowania na krajowy ...

29 stycznia 2020

„Zawodowy strzał w 10!” w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie

Przejdź do - „Zawodowy strzał w 10!” w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie

W dniu 27 listopada 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie odbyła się w ramach kolejnej edycji kampanii informacyjno-promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10!” konferencja zorganizowana przez Delegaturę w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie na temat „Nauczyciel w systemie doradztwa zawodowego”. Jej uczestnikami byli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi i nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych objętych nadzorem przez Delegaturę w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

2 grudnia 2019

„Zawodowy strzał w 10!” w powiecie zamojskim

Przejdź do - „Zawodowy strzał w 10!” w powiecie zamojskim

W dniu 15 listopada 2019 roku Lubelski Wicekurator Oświaty p. Piotr Szczepanik wziął udział w piątej edycji przedsięwzięcia organizowanego przez Delegaturę w Zamościu pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Tym razem szkolni doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół, uczniowie i nauczyciele spotkali się w Szczebrzeszynie, aby przyjrzeć się bliżej ofercie szkół ponadpodstawowych powiatu zamojskiego. Motywem przewodnim V edycji „Zawodowego strzału w 10!” był rozwój kształcenia zawodowego z wykorzystaniem funduszy europejskich.

18 listopada 2019

Projekt "Współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy"

Projekt "Współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy" był finansowany z programu ERASMUS +. Był realizowany w partnerstwie z Regionem Grand Est i Krajem morawsko-śląskim (Chechy) oraz przy udziale 12 szkół zawodowych z 3 krajó ...

12 listopada 2019

Projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 - projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Eduka

Szanowni Państwo w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL0 ...

29 października 2019

III Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

W imieniu Zespółu Szkół Spożywczych w Zabrzu oraz Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zapraszamy szkoły w Polsce do współpracy celem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich/okręgowych do III Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kuc ...

14 października 2019

Mistrzostwa Polski Uczniów na Diagnostów Samochodowych

W imieniu organizatorów Mistrzostw Polski Uczniów na Diagnostów Samochodowych zapraszam do udziału w ww. turnieju, który odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku w Legnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy przy ul. Grunwaldzkiej 21-20 w Leg ...

9 października 2019

Spotkanie dla dyrektorów „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”

Szanowni Państwo Państwo Dyrektorzy Szkół, Instytut Badań Edukacyjnych organizuje w dniu 22 października br. spotkanie „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”, które odbędzie się w ramach toczącej się debaty publicznej pod hasłem Zintegrowany System Kwalifi ...

7 października 2019

„Zawodowy strzał w 10!” z udziałem Ministra Edukacji Narodowej.

Przejdź do - „Zawodowy strzał w 10!” z udziałem Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 20 września 2019 roku w Tomaszowie Lubelskim odbyła się czwarta edycja przedsięwzięcia pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Honorowym gościem wydarzeń był Minister Edukacji Narodowej p. Dariusz Piontkowski, który odpowiedział na zaproszenie organizatorów imprezy - Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Tomaszowskiego.

23 września 2019

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnictwa Branżowego 2019/2020

Przejdź do - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnictwa Branżowego 2019/2020

  5 września 2019 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnictwa Branżowego 2019/2020 połączona z uroczystymi obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Współgospodarzami spotka ...

10 września 2019
Starsze informacje Nowsze informacje