Strona główna

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalif ...

5 lutego 2021

Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, w którym dodano do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowe zawody: technik dekarstwa, technik stylista, technik robotyk i podolo ...

4 lutego 2021

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozę w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawod&o ...

4 lutego 2021

Fundusze unijne dla Oświaty

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych naborem wniosków do konkursu w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, typ projektu: Wdrożenie mecha ...

29 stycznia 2021

Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Szanowni Państwo, W związku z konieczności ochrony interesu osób podejmujących kształcenie w celu przekwalifikowania lub uzyskania/uzupełnienia kw ...

18 stycznia 2021

Ogólnopolskie turnieje dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia

Szanowni Państwo. W imieniu organizatorów Turniejach organizowanych w  roku szkolnym 2020/2021 przez  ZSPS Poznań we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą zapraszamy do zapoznania się z ofertą ww. turniejów. Szczegółowe informacje na str ...

14 grudnia 2020

Nabór na ekspertów kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że do 14.12.2020 do godziny 9.00. został przedłużony termin składania ofert w rekrutacji ekspertów do weryfikacji/recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów: monter k ...

10 grudnia 2020

IV edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

W dniach 21.04 - 23.04.2021 r. w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu odbędzie się IV edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

2 listopada 2020

Kampania pt. „Cash Lajf Balans”

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy do udziału w kampania pt. „Cash Lajf Balans”. Ma ona na celu aktywizację młodzieży, wzmacnianiu w nich postaw przedsiębiorczych oraz zachęcanie do prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.< ...

19 października 2020

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

W dniach 19-21 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu odbędzie się XXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

30 września 2020
Starsze informacje Nowsze informacje