Strona główna

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych”

20 maja 2021

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Nowe Technologie Lublin 2021

Zapraszamy uczniów szkół branżowych i technicznych do udziału w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland Nowe Technologie, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawod& ...

24 marca 2021

„Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, nauczyciele, doradcy zawodowi.

17 marca 2021

„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

Przejdź do - „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

W dniach 9, 11, 12 marca 2021 roku Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk spotkała się z ósmoklasistami powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i m. Zamościa. Do udziału w zorganizowanym online wydarzeniu zaproszono też rodziców uczniów klas ósmych, wychowawców, doradców zawodowych, dyrektorów szkół podstawowych. W trzydniowym spotkaniu zorganizowanym w ramach przedsięwzięcia „Zawodowy strzał w 10!”, wzięło udział blisko 2500 uczestników.

16 marca 2021

XVII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

17 lutego 2021 roku w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowski ...

22 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalif ...

5 lutego 2021

Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, w którym dodano do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowe zawody: technik dekarstwa, technik stylista, technik robotyk i podolo ...

4 lutego 2021

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozę w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawod&o ...

4 lutego 2021

Fundusze unijne dla Oświaty

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych naborem wniosków do konkursu w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, typ projektu: Wdrożenie mecha ...

29 stycznia 2021

Informacja o kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Szanowni Państwo, W związku z konieczności ochrony interesu osób podejmujących kształcenie w celu przekwalifikowania lub uzyskania/uzupełnienia kw ...

18 stycznia 2021
Starsze informacje