Strona główna

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Branżowych I Stopnia, uprzejmie informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami ...

26 czerwca 2020

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu: I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148), 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ...

6 maja 2020

„Zawodowy strzał w 10!” - Poligon prac pod napięciem.

Przejdź do - „Zawodowy strzał w 10!” - Poligon prac pod napięciem.

27 lutego 2020 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, w ramach realizacji programu wsparcia kształcenia zawodowego, zorganizowała dla nauczycieli szkół zawodowych i uczniów klas patronackich prezentację nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce. Nietypowa - wyjątkowo „energetyczna” - odsłona „Zawodowego strzału w 10!” miała miejsce w Krasnobrodzie (na poligonie należącym do PGE), dzięki zaangażowaniu Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość p. Andrzeja Olborskiego oraz Dyrektora Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu p. Moniki Żur. Szczególnego wsparcia udzielił całemu przedsięwzięciu Poseł na Sejm RP IX kadencji Pan Tomasz Zieliński, który obejmuje swym honorowym patronatem wszystkie przedsięwzięcia realizowane pod hasłem „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”.

2 marca 2020

Informacja o konkursach organizaowanych przez Komisję Europejską w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie

W imieniu Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiamy informację o konkursach organizaowanych przez Komisję Europejską w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie. Więcej informacji:

21 lutego 2020

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Na stronie MEN znajduje się pełny tekst obwieszczenia, który oprócz zapotrzebowania na krajowy ...

29 stycznia 2020

„Zawodowy strzał w 10!” w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie

Przejdź do - „Zawodowy strzał w 10!” w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie

W dniu 27 listopada 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie odbyła się w ramach kolejnej edycji kampanii informacyjno-promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10!” konferencja zorganizowana przez Delegaturę w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie na temat „Nauczyciel w systemie doradztwa zawodowego”. Jej uczestnikami byli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi i nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych objętych nadzorem przez Delegaturę w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

2 grudnia 2019

„Zawodowy strzał w 10!” w powiecie zamojskim

Przejdź do - „Zawodowy strzał w 10!” w powiecie zamojskim

W dniu 15 listopada 2019 roku Lubelski Wicekurator Oświaty p. Piotr Szczepanik wziął udział w piątej edycji przedsięwzięcia organizowanego przez Delegaturę w Zamościu pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Tym razem szkolni doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół, uczniowie i nauczyciele spotkali się w Szczebrzeszynie, aby przyjrzeć się bliżej ofercie szkół ponadpodstawowych powiatu zamojskiego. Motywem przewodnim V edycji „Zawodowego strzału w 10!” był rozwój kształcenia zawodowego z wykorzystaniem funduszy europejskich.

18 listopada 2019

Projekt "Współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy"

Projekt "Współpraca w zakresie szkolnictwa zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy" był finansowany z programu ERASMUS +. Był realizowany w partnerstwie z Regionem Grand Est i Krajem morawsko-śląskim (Chechy) oraz przy udziale 12 szkół zawodowych z 3 krajó ...

12 listopada 2019

Projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 - projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Eduka

Szanowni Państwo w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL0 ...

29 października 2019

III Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

W imieniu Zespółu Szkół Spożywczych w Zabrzu oraz Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zapraszamy szkoły w Polsce do współpracy celem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich/okręgowych do III Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kuc ...

14 października 2019
Starsze informacje