Strona główna

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”.

W dniu 26 października 2018 roku Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe zorganizował przedsięwzięcie pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. To jedno z wielu działań wpisujących się w zainicjowaną przed rokiem akcję promującą szkoły kształcące w zawodach, której w Lublinie nadano nazwę „Zawodowy strzał w 10!

29 października 2018

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

I. Podstawa prawna 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017r., poz. 1644), 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formac ...

20 lipca 2018

Umowy na promocję szkolnictwa zawodowego podpisane

W dniu 19 czerwca 2018 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane listy intencyjne w sprawie współpracy na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a PGE Dystrybucja S.A., PKP LHS, Fabryka Cukierków Pszczółka i Grupą A ...

21 czerwca 2018

"Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" - materiały ORE dla szkół i placówek

W ramach projektu "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających z nowego rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego.

15 czerwca 2018

Spotkania promujące szkolnictwo zawodowe w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10” w powiatach na terenie Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie

    W dniu 29 maja 2018 roku Delegatura w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego i miasta Biała Podlaska zorganizowała w ...

4 czerwca 2018

Po latach wznawia nabór Technikum Żeglugi we Wrocławiu

Po 13 latach przerwy odradza się Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Od września naukę rozpocznie 26 uczniów.

1 czerwca 2018

Spotkanie promujące szkolnictwo zawodowe w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10” w Chełmie

Przejdź do - Spotkanie promujące szkolnictwo zawodowe w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10” w Chełmie

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z dyrektorami szkół branżowych I stopnia i techników z terenu powiatu krasnostawskiego, włodawskiego i miasta Chełm zorganizowała w Chełmskim Domu Kultur ...

7 maja 2018

Międzynarodowa Konferencja „Dobre Praktyki w Kształceniu Zawodowym”

Przejdź do - Międzynarodowa Konferencja „Dobre Praktyki w Kształceniu Zawodowym”

W dniu 18 kwietnia 2018 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Dobre Praktyki w Kształceniu Zawodowym” z udziałem Pani Teresy Misiuk Lubelskiego ...

23 kwietnia 2018

Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość

Przejdź do - Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe zorganizował przedsięwzięcie pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. To jedno z wielu dzia ...

17 kwietnia 2018

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ II)

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza szkoły i placówki oświatowe do wzięcia udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu

11 kwietnia 2018
Starsze informacje