Strona główna

Monitorowanie

MONITOROWANIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia) Uprzejmie informuję, że na platformie nadzoru pedagogicznego seo2.npseo.pl udostępniony został arkusz mon ...

10 stycznia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w maju 2019 r.

W maju 2019 r. arkusze monitorowania w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – wypełnili dyrektorzy 4 publicznych szkół podstawowych.  ...

18 czerwca 2019

Informacja o realizacji monitorowania w kwietniu 2019 r.

W kwietniu 2019 r. arkusze monitorowania w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – wypełnili dyrektorzy 484 publicznych szkół podstawowych.  ...

30 maja 2019

Informacja o realizacji monitorowania w marcu 2019 r.

 W marcu 2019 r. arkusze monitorowania: • w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa – wypełnili dyrektorzy 4 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych; • w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania w lutym 2019 r.

 W lutym 2019 r. arkusze monitorowania w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa wypełniło 17 dyrektorów placówek, w tym: - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 13, - Specjalne Ośrodki Wychowawcze - 2, - Młod ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. rozpoczęto realizację monitorowania placówek w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa. Ankiety wypełniło 10 dyrektorów placówek, w tym: - Specjalne Ośrodki Wychowawcze - 1, – Specj ...

8 lutego 2019

Informacja o realizacji monitorowania we wrześniu i październiku 2018 r.

 W pierwszych miesiącach roku szkolnego 2018/2019 wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili na terenie województwa lubelskiego monitorowanie w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych w ...

19 listopada 2018

Informacja o realizacji monitorowania w kwietniu 2018 r.

 W kwietniu 2018 r. ankietę monitorowania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół przeprowadzono w 173 szkołach, w tym: w 41 przedszkolach, 19 szkołach podstawowych, 25 liceach ogólnokształcących, 5 technikach, 83 branżowyc ...

9 maja 2018

Informacja o realizacji monitorowania w okresie styczeń - marzec 2018 r.

 Ankietę monitorowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach przeprowadzono w 40 szkołach (1 szkoła podstawowa, 4 gimnazja, 13 liceów ogólnokształcących15 techników, 7 branżowych szkół pierw ...

16 kwietnia 2018

Monitorowanie doradztwa zawodowego

Monitorowanie doradztwa zawodowego w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych dla młodzieży

1 czerwca 2016
Starsze informacje Nowsze informacje