Strona główna

Monitorowanie

Informacja o realizacji monitorowania w lutym 2019 r.

 W lutym 2019 r. arkusze monitorowania w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa wypełniło 17 dyrektorów placówek, w tym: - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 13, - Specjalne Ośrodki Wychowawcze - 2, - Młod ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. rozpoczęto realizację monitorowania placówek w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa. Ankiety wypełniło 10 dyrektorów placówek, w tym: - Specjalne Ośrodki Wychowawcze - 1, – Specj ...

8 lutego 2019

Informacja o realizacji monitorowania we wrześniu i październiku 2018 r.

 W pierwszych miesiącach roku szkolnego 2018/2019 wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili na terenie województwa lubelskiego monitorowanie w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych w ...

19 listopada 2018

Informacja o realizacji monitorowania w kwietniu 2018 r.

 W kwietniu 2018 r. ankietę monitorowania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół przeprowadzono w 173 szkołach, w tym: w 41 przedszkolach, 19 szkołach podstawowych, 25 liceach ogólnokształcących, 5 technikach, 83 branżowyc ...

9 maja 2018

Informacja o realizacji monitorowania w okresie styczeń - marzec 2018 r.

 Ankietę monitorowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach przeprowadzono w 40 szkołach (1 szkoła podstawowa, 4 gimnazja, 13 liceów ogólnokształcących15 techników, 7 branżowych szkół pierw ...

16 kwietnia 2018

Monitorowanie doradztwa zawodowego

Monitorowanie doradztwa zawodowego w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych dla młodzieży

1 czerwca 2016

Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami

Informuję, że w dniach od 1 czerwca 2016 r. do 9 czerwca 2016 r., prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami.

1 czerwca 2016

Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przedłużył trzeci etap monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach do 22 maja br. (www.koweziu.edu.pl/item/1153-monitorowanie-ppkz-trzeci-etap) Celem monitorowania j ...

12 maja 2015

Informacja ORE o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej w czerwcu 2014 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach opublikował Informację o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej, przeprowadzonego w czerwcu 2014 roku. W powyższym raporcie przedstawione zostały ...

12 maja 2015

Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach.< ...

21 kwietnia 2015
Starsze informacje Nowsze informacje