Strona główna

Monitorowanie

Informacja o realizacji monitorowania w kwietniu 2018 r.

 W kwietniu 2018 r. ankietę monitorowania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół przeprowadzono w 173 szkołach, w tym: w 41 przedszkolach, 19 szkołach podstawowych, 25 liceach ogólnokształcących, 5 technikach, 83 branżowyc ...

9 maja 2018
Czytaj więcej

Informacja o realizacji monitorowania w okresie styczeń - marzec 2018 r.

 Ankietę monitorowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach przeprowadzono w 40 szkołach (1 szkoła podstawowa, 4 gimnazja, 13 liceów ogólnokształcących15 techników, 7 branżowych szkół pierw ...

16 kwietnia 2018
Czytaj więcej

Monitorowanie doradztwa zawodowego

Monitorowanie doradztwa zawodowego w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych dla młodzieży

1 czerwca 2016
Czytaj więcej

Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami

Informuję, że w dniach od 1 czerwca 2016 r. do 9 czerwca 2016 r., prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami.

1 czerwca 2016
Czytaj więcej

Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przedłużył trzeci etap monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach do 22 maja br. (www.koweziu.edu.pl/item/1153-monitorowanie-ppkz-trzeci-etap) Celem monitorowania j ...

12 maja 2015
Czytaj więcej

Informacja ORE o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej w czerwcu 2014 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach opublikował Informację o wynikach monitorowania realizacji podstawy programowej, przeprowadzonego w czerwcu 2014 roku. W powyższym raporcie przedstawione zostały ...

12 maja 2015
Czytaj więcej

Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

Uprzejmie informujemy, iż Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach.< ...

21 kwietnia 2015
Czytaj więcej

Monitorowanie działań szkół w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego

Monitorowanie działań szkół w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego

6 listopada 2014
Czytaj więcej

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych województwa lubelskiego W imieniu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, serdecznie zachęcamy szkoły ...

27 sierpnia 2014
Czytaj więcej

Udział w monitorowaniu uzupełniającym - Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2013/2014

Zgodnie z harmonogramem przesłanym przez MEN w dniach 9 -13 czerwca 2014 r. odbyło się monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl W dniach 17 - 20 cze ...

17 czerwca 2014
Czytaj więcej
Starsze informacje