Strona główna

Wspomaganie

VI Kongres Mediacji Szkolnych w Biłgorajskim Centrum Kultury

W dniach 13 – 14 marca 2019 r. w Biłgorajskim Centrum Kultury, na VI Kongresie Mediacji Szkolnych spotkało się blisko stu dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz uczniów, z trzydziestu trzech szkół, w większości z powiatu biłgorajskiego.

15 marca 2019

spotkanie informacyjno-doradcze z dyrektrami szkół działających w Lublinie, powiecie lubelskim, łukowskim i ryckim

 W dniach 13 i 17 grudnia 2018 r. odbyły się spotkania informacyjno-doradcze z dyrektorami szkół z Lublina oraz powiatów: lubelskiego, łukowskiego oraz ryckiego zorganizowane przez Wydział Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach wspomagania pracy szk ...

20 grudnia 2018

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2017/2018

 Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2017/2018,zamieszczony w złączeniu, przedstawia wyniki i wnioski z ewaluacji, kontroli planowych  oraz doraźnych, monitorowania, jak również zadań zrealizowanych przez wizytatorów K ...

17 października 2018

"Trenerzy wspomagania pracy szkół"

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR zaprasza do udziału w Projekcie "Trenerzy wspomagania pracy szkół".

24 kwietnia 2018

Rekrutacja do projektu "WSPA-rcie pracowników systemu wspomagania szkół i placówek systemu oświaty"

Projekt „WSPA-rcie pracowników systemu wspomagania szkół i placówek systemu oświaty” skierowany do nauczycieli/specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli, będących doradcami metodycznymi czy indywidualnymi specjalistami i trenerami z terenu województwa lubelskiego.

24 stycznia 2018

Projekt "Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na spotkanie konsultacyjne diagnozujące potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach projektu "Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

8 września 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

Departament Energetyki Jądrowej Ministerstwa Energii i Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje seminaria dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych dot. energetyki jądrowej.

7 września 2017

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli - II edycja

Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje szkolenie metodyczne dotyczące pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października 2017 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

6 września 2017

Szkolenie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Fundacja "Żyjmy Zdrowo", realizując zadanie Ministra Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Ze względu na powagę przedstawianych zagadnień i zasięg patologizacji dzieci i młodzieży, szkolenie adresowane jest do 3 grup zawodowych: - nauczycieli (również psychologów i pedagogów szkolnych), pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych; - pracowników służb mundurowych, głównie policji, służb miejskich oraz prokuratorów; - lekarzy.

2 sierpnia 2017

Raport ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 2016/2017

...

22 czerwca 2017
Starsze informacje