Strona główna

Wspomaganie

Roztoczańska Akademia Matematyki

Przejdź do - Roztoczańska Akademia Matematyki

W dniach 14-15 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu odbyło się drugie spotkanie w ramach Roztoczańskiej Akademii Matematyki. Dwudniowe warsztaty dla nauczycieli obejmowały tematykę zastosowania kalkulatora graficznego w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej.

24 czerwca 2019

„LIDER WIEDZY I OCHRONY ŚRODOWISKA” - Program stypendialny WFOŚiGW w Lublinie dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum.

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod hasłem „25 na piątkę z plusem!”. Wiosną bieżącego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wystąpił do Lubelskiego Kuratora Oświaty z propozycją realizacji wspólnego programu „LIDER WIEDZY I OCHRONY ŚRODOWISKA”, adresowanego tym razem do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników województwa lubelskiego.

13 czerwca 2019

Uroczyste otwarcie pierwszych pracowni biologicznych sfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

Przejdź do - Uroczyste otwarcie pierwszych pracowni biologicznych sfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

W dniu 20 maja 2019 r. Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Grzegorzem Grzywaczewskim dokonali uroczystego otwarcia przedmiotowych pracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz w Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. Uroczystości otwarcia pracowni swoją obecnością uświetnił poseł na Sejm RP VIII kadencji Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży p. Tomasz Zieliński – pomysłodawca i inicjator podejmowanych działań.

21 maja 2019

Otwarcie Roztoczańskiej Akademii Matematyki w ZSDiOŚ im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu została otwarta Roztoczańska Akademia Matematyki. Pierwsze spotkanie uroczyście zainaugurowane przez Dyrektora szkoły Waldemara Gardiasza otrzymało tytuł Fraktale wokół nas. Roztoczańska Akademia Matematyki to zespół warsztatów samokształceniowych dla nauczycieli matematyki.

6 maja 2019

VI Kongres Mediacji Szkolnych w Biłgorajskim Centrum Kultury

W dniach 13 – 14 marca 2019 r. w Biłgorajskim Centrum Kultury, na VI Kongresie Mediacji Szkolnych spotkało się blisko stu dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz uczniów, z trzydziestu trzech szkół, w większości z powiatu biłgorajskiego.

15 marca 2019

spotkanie informacyjno-doradcze z dyrektrami szkół działających w Lublinie, powiecie lubelskim, łukowskim i ryckim

 W dniach 13 i 17 grudnia 2018 r. odbyły się spotkania informacyjno-doradcze z dyrektorami szkół z Lublina oraz powiatów: lubelskiego, łukowskiego oraz ryckiego zorganizowane przez Wydział Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach wspomagania pracy szk ...

20 grudnia 2018

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2017/2018

 Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2017/2018,zamieszczony w złączeniu, przedstawia wyniki i wnioski z ewaluacji, kontroli planowych  oraz doraźnych, monitorowania, jak również zadań zrealizowanych przez wizytatorów K ...

17 października 2018

"Trenerzy wspomagania pracy szkół"

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR zaprasza do udziału w Projekcie "Trenerzy wspomagania pracy szkół".

24 kwietnia 2018

Rekrutacja do projektu "WSPA-rcie pracowników systemu wspomagania szkół i placówek systemu oświaty"

Projekt „WSPA-rcie pracowników systemu wspomagania szkół i placówek systemu oświaty” skierowany do nauczycieli/specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli, będących doradcami metodycznymi czy indywidualnymi specjalistami i trenerami z terenu województwa lubelskiego.

24 stycznia 2018

Projekt "Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na spotkanie konsultacyjne diagnozujące potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach projektu "Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

8 września 2017
Starsze informacje