Strona główna

Kontrola

Informacja o realizacji kontroli w październiku 2020 r.

 W październiku 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej i Chełmie przeprowadzili 18 kontroli doraźnych, w tym: • 15 kontroli wynikających z postępowań skargowych, • 2 kontrole realizacji zaleceń pokontrolnych,< ...

7 grudnia 2020

Informacja o realizacji kontroli we wrześniu 2020 r.

 We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej i Chełmie przeprowadzili 14 kontroli doraźnych, w tym: • 11 kontroli wynikających z postępowań skargowych, • 2 kontrole realizacji zaleceń pokontrolnych,

7 października 2020

Informacja o realizacji kontroli kwiecień - czerwiec 2020 r.

 W związku z zawieszeniem, z dniem 24 marca 2020 r., realizacji planów nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty na rok szkolny 2019/2020 (Wytyczne MEN dotyczące nadzoru sprawowanego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapob ...

14 lipca 2020

Informacja o realizacji kontroli w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 24 kontrole planowe, w tym: • 1 kontrolę w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach (szkoł ...

8 kwietnia 2020

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2020 r.

W lutym 2020 r. wizytatorzy Delegatury w Zamościu przeprowadzili 2 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach (szkoły podstawowe). Ponadto, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur przeprowadzili 360 ko ...

8 kwietnia 2020

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie nie realizowali kontroli planowych. Natomiast wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 243 kontrole doraźne, w tym: • 19 kontroli w ...

7 lutego 2020

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2019 r.

 W grudniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 55 kontroli planowych w zakresie zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawod ...

7 lutego 2020

Informacja o realizacji kontroli w listopadzie 2019 r.

 W listopadzie wizytatorzy Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 27 kontroli planowych w zakresie zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawod&oac ...

20 grudnia 2019

Informacja o realizacji kontroli wrzesień - październik 2019 r.

We wrześniu wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 51 kontroli doraźnych, w tym: • 23 kontrole wynikające z postępowań skargowych; • 28 kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.< ...

31 października 2019

Informacja o realizacji kontroli w sierpniu 2019 r.

W sierpniu 2019 r. W lipcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 9 kontroli doraźnych, w tym: a) kontrole wynikające z realizacji działań doraźnych (plan nadzoru pedagogicznego LKO): • 2 kontrole w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły/pla ...

6 września 2019
Starsze informacje Nowsze informacje