Strona główna

Kontrola

Informacja o realizacji kontroli w kwietniu 2019 r.

 W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 2 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych i dwujęzycznych – w szkołach podstawowych. Ponadto, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie ...

30 maja 2019

Informacja o realizacji kontroli w marcu 2019 r.

W marcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 1 kontrolę planową w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych – w szkole podstawowej. Ponadto, wizytato ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2019 r.

W lutym 2019 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 3 kontrole planowe w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych – w 3 szkołach podstawowych. Ponadto, wizytatorzy ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Chełmie i Zamościu przeprowadzili łącznie 31 kontroli planowych, w tym: • 27 w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psych ...

8 lutego 2019

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2018 r.

W grudniu 2018 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili łącznie 61 kontroli planowych, w tym: • 55 w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młod ...

15 grudnia 2018

Informacja o realizacji kontroli w listopadzie 2018 r.

 W listopadzie 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 40 kontroli planowych w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 14 przedszkolach i ...

15 grudnia 2018

Informacja o realizacji kontroli we wrześniu i październiku 2018 r.

We wrześniu i październiku 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 39 kontroli doraźnych, w tym: • 36 kontroli wynikających z postępowań skargowych, • 2 kontrole realizacji zaleceń pokontrolny ...

19 listopada 2018

Informacja o realizacji kontroli w sierpniu 2018 r.

 W sierpniu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Delegatury w Chełmie przeprowadzili 4 kontrole doraźne, w tym: 3 kontrole wynikające z postępowań skargowych oraz 1 kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych. ...

13 września 2018

Informacja o realizacji kontroli w lipcu 2018 r.

 W lipcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie nie prowadzili kontroli planowych. Realizację kontroli planowych zakończono do 30 czerwca 2018 r. Ponadto, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadzili 15 kontroli doraźnych, w tym: • 10 kontroli wyni ...

13 sierpnia 2018

Informacja o realizacji kontroli w czerwcu 2018 r.

 W czerwcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 75 kontroli planowych, w tym: • 4 w zakresie oceny prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z ...

8 lipca 2018
Starsze informacje Nowsze informacje