Strona główna

Kontrola

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu październik 2021 r.

W miesiącu październik 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatur w Białej Podlaskiej i Chełmie przeprowadzili 20 kontroli doraźnych, w tym:  7 kontroli wynikających z postępowań ...

2 listopada 2021

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu wrzesień 2021 r.

W miesiącu wrzesień 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatur w Białej Podlaskiej i Chełmie przeprowadzili 20 kontroli doraźnych, w tym:  11 kontroli wynikających z postępo ...

2 listopada 2021

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu sierpniu 2021 r.

W miesiącu sierpniu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatur w Białej Podlaskiej i Chełmie przeprowadzili 8 kontroli doraźnych, w tym:

2 września 2021

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu lipcu 2021 r.

W miesiącu lipcu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej przeprowadzili 18 kontroli doraźnych, w tym: 13 kontroli wynikających z postępowań skargowych, 2 kontrole w zakresie przechodzenia uczniów ze szkoły public ...

4 sierpnia 2021

Informacja o realizacji kontroli w miesiącach luty - czerwiec 2021 r.

W miesiącach luty - czerwiec 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 33 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu ...

14 lipca 2021

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2021

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 20 kontroli planowych: w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach - 20 kontroli,< ...

8 lutego 2021

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 25 kontroli planowych: w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach - 6 kontroli,

18 stycznia 2021

Informacja o realizacji kontroli w listopadzie 2020 r.

  W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 57 kontroli planowych: w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach - 7 kontroli, ...

8 grudnia 2020

Informacja o realizacji kontroli w październiku 2020 r.

 W październiku 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej i Chełmie przeprowadzili 18 kontroli doraźnych, w tym: • 15 kontroli wynikających z postępowań skargowych, • 2 kontrole realizacji zaleceń pokontrolnych,< ...

7 grudnia 2020

Informacja o realizacji kontroli we wrześniu 2020 r.

 We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej i Chełmie przeprowadzili 14 kontroli doraźnych, w tym: • 11 kontroli wynikających z postępowań skargowych, • 2 kontrole realizacji zaleceń pokontrolnych,

7 października 2020
Starsze informacje