Strona główna

Ewaluacja

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020

W styczniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali: jedną ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Przedszkole wspoma ...

7 lutego 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2019/2020

 W listopadzie 2019 r. ewaluacje zewnętrzne pozostawały w toku realizacji. W grudniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zakończyli zrealizację: 2 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN w zakresie wymagań: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji d ...

7 lutego 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej wrzesień - październik 2019 r.

Zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020, na miesiąc wcześniej zostały wysłane pisma informujące dyrektorów szkół i placówek oraz organy prowadzące szkoły/placówki o przeprowadzeniu ewaluacji zewnętrznej w d ...

31 października 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 8 ewaluacji problemowych: - 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowe. Uczniowie są aktywni. Szkoła lub placó ...

11 lipca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w maju 2019 r.

W maju 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 2 ewaluacje problemowe: 1) ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka ...

18 czerwca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2019 r.

 W kwietniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 2 ewaluacje problemowe: 1) ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnyc ...

30 maja 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2019 r.

W marcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka współpracuje ze środowi ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2019 r.

W lutym 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem ...

19 kwietnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środo ...

8 lutego 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2018 r.

W grudniu 2018 r. wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali w przedszkolu 1 ewaluację zewnętrzną problemową w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuac ...

11 stycznia 2019
Starsze informacje