Strona główna

Nadzór pedagogiczny

Podsumowanie wyników nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2007/2008

 

1 września 2008

Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2006/2007

Realizacja priorytetów Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz podsumowanie wyników kontroli i wizytacji w roku szkolnym 2006/2007.

30 sierpnia 2007
Nowsze informacje