Strona główna

Konkursy i olimpiady

Dziecięca Rada Programowa

 Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie prowadzi rekrutację dotyczącą naboru do Dziecięcej Rady Programowej. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat, które będą ...

4 listopada 2019

Konkurs Capture The Flag"153+1"

W imienu Ministerstwa Sprawiedliwości serdecznie zapraszam do udziału uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności uczniów techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym, którzy będą rywalizowali w dwuosob ...

29 października 2019

IV edycja konkursu "Szkoła zawodowa najwyższej jakości"

W  imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu "Szkoła zawodowa najwyższej jakości". Więcej informacji i zgłoszenia na stronie: najlepszazawodowa.pl ...

17 października 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Twoja krew, życie innych"

 Informujemy, że Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Twoja krew, życie innych” organizowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty został rozstrzygnięty. Szczegóły i wyniki znajdują się na st ...

17 października 2019

IV edycji Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

15 października 2019

Konkurs "Zjednoczeni w Europie"

W imieniu Wojewody Lubelskiego serdecznie zapraszam do udziału w konkursie "Zjednoczeni w Europie". W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Konkurs m ...

2 października 2019

I edycji projektu pt. „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej”

Projekt jest realizowany dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim UMCS a Urzędem Miasta Lublin. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów szkół średnich z t ...

16 września 2019

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie internetowej: http://owe.pte.pl/ ...

16 września 2019

Program „Detektory dla szkół”

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na tematy związane z fizyką jądrową, technikami jądrowymi oraz szerokim zastosowaniem promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle czy medycynie. Swoją misję realizujemy przez prowadzenie wykład&oacu ...

16 września 2019

Konkurs „Fizyczne Ścieżki”

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” organizowany jest od 2005 przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN. Uczestniczą w nim zespoły uczniowskie z siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W odróżni ...

16 września 2019
Starsze informacje Nowsze informacje