Strona główna

Prawa ucznia

I Forum Młodych "Być twórcą samego siebie"

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego zapraszają do udziału ...

18 marca 2011

Nowatorski projekt edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu nastolatków w Internecie

16 marca 2011

Materiały pokonferencyjne „Zły dotyk”

W dniu 5 listopada 2010 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja „Zapobieganie problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci” Ogólnopolska kampania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym&bd ...

9 marca 2011

Powstało Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą

23 lutego rozpoczynają się działania pierwszej w Polsce sieci przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych. Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą jest inicjatywą Fundacji Dzieci Niczyje, objętą patronatem Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik ...

24 lutego 2011

Rzecznik Praw Dziecka przypomina

2 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do kuratorów oświaty w sprawie uwrażliwienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych na obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

7 lutego 2011

Dwa lata działalności Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

W listopadzie minęły dwa lata od uruchomienia w Polsce Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Obsługą linii zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje, zaś partnerem technologicznym Telefonu jest firma Pol¬Komtel S.A.

26 stycznia 2011

Fundacja Dzieci Niczyje poszukuje wolontariuszy

Fundacja Dzieci Niczyje poszukuje wolontariuszy - nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi w wieku 10-12 lat, którzy przeprowadzą pilotażowe zajęcia profilaktyczne „Nie daj się” na temat unikania zagrożeń przemocą, praw dziecka i możliwo ...

18 stycznia 2011

Interaktywna prezentacja "Mały świadek w sądzie"

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do zapoznania się z interaktywną animacja przygotowująca młodych ludzi do roli świadka w postępowaniu karnym. "Mały świadek w sądzie” to interaktywna animacja przygotowująca młodych ludzi do roli świadka w pos ...

11 stycznia 2011

9 listopada 2010 roku weszła w życie nowela ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

15 listopada 2010

Akcja "Samorządy mają głos"

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje akcję "Samorządy mają głos". Celem akcji jest wsparcie szkół w organizacji wyborów i zainteresowanie uczniów udziałem oraz kandydowaniem do władz samorządów uczniowsk ...

9 września 2010
Starsze informacje Nowsze informacje