Strona główna

Stypendia

Wreczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Przejdź do - Wreczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 7 listopada 2017 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów.

8 listopada 2017

Akcja edukacyjna pod nazwą "Enea Akademia Talentów"

„Enea Akademia Talentów” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

12 września 2017

Stypendium Fundacji Efekt Motyla dla uczniów z terenów wiejskich

Pomoc materialna dla uczniów

12 września 2017

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

8 sierpnia 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych woj. lubelskiego dot.: stypendium ministra właściwego do spraw oświat ...

21 czerwca 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo Dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych woj. lubelskiego Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oś ...

21 czerwca 2017

Rekrutacja do XV edycji programu "Klasa"

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.

4 kwietnia 2017

Mistrzowie Chemii - Program Stypendialny dla najzdolniejszch gimnazjalistów

W kwietniu b.r. Fundacja ORLEN - DAR SERCA organizuje kolejną edycję programu stypendialnego Mistrzowie Chemii. Jego celem jest wspieranie uzdolnionych uczniów w dziedzinie chemii oraz zapewnienie im optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobistego.

7 marca 2017

Stypendyści MEN otrzymali dyplomy

Przejdź do - Stypendyści MEN otrzymali dyplomy

Spotkanie Kurator Oświaty z wyróżnionymi uczniami

10 stycznia 2017

Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Informuję, że uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbędzi ...

10 listopada 2016
Starsze informacje Nowsze informacje