Strona główna

Konferencje

„Rola szkolnego doradztwa zawodowego w kształtowaniu kariery edukacyjnej uczniów” - konferencja dla dyrektorów i doradców zawodowych

W dniu 12 grudnia 2018 roku Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowała w Zespole Szkół Technicznych im. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie (w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10”) konferencję dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych i nauczycieli

15 grudnia 2018

Współpraca dyrektora szkoły z sądem w kontekście problemów rodzinnych ucznia

W dniu 13 grudnia 2018 roku Delegatura w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowała konferencję pt. „Współpraca dyrektora szkoły z sądem w kontekście problemów rodzinnych ucznia” adresowaną do dyrektorów placówek oświatowych

14 grudnia 2018

Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach

Największa konferencja dla NGO

19 listopada 2018

„WSPÓŁPRACA SĄDU RODZINNEGO ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI” – Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek.

W dniu 10 października 2018 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, odbyła się konferencja dla instytucji oświatowych (szkół i placówek) z terenu Miasta Zamość, powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego na temat form i zasad współpracy Sądu Rodzinnego ze szkołami i placówkami.

11 października 2018

"Szkolny system doradztwa zawodowego a kształtowanie kariery edukacyjnej ucznia" - Konferencja dla doradców zawodowych.

9 października 2018 r. w sali kinowej nr 3 Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się regionalna konferencja dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach objętych nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

11 października 2018

Konferencja „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”

Przejdź do - Konferencja „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”

W dniach 25-27 października w Muzeum POLIN odbędzie się międzynarodowa konferencja dla nauczycieli, edukatorów, osób pracujących z młodzieżą, pt.: „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”. Konferencja poświęcona jest nauczaniu o pomocy Żydom podczas II wojny światowej.

9 października 2018

I Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Przyszłości pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest promocja innowacyjności i kreatywności w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie rangi wybo ...

14 września 2018

Edukacja historyczna w miejscach pamięci

Szkolenie dla nauczycieli

31 sierpnia 2018

Seminarium szkoleniowe dla dyrektorów szkół

Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego. Nowe spojrzenie na wychowanie

8 czerwca 2018

Konferencja "Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą"

W dniu 25 maja 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się konferencja studencka pt. "Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą". Celem konferencji jest omówienie zjawiska mediacji – jako jednej z form Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) i jej roli oraz wykorzystania w pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 30 lat.

26 kwietnia 2018
Starsze informacje Nowsze informacje