Strona główna

Nagrody i odznaczenia

Wykaz osób odznaczonych Medalem KEN na wniosek związków zawodowych w 2019 r.

Na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "Solidarność" oraz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie Medalem KEN odznaczeni zostali związkowcy z województwa lubelskiego. Wykaz w załączniku. ...

3 października 2019

Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2019 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr 5 z dnia 26.09.2019 r., na podstawie art. 49 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodzeni ...

2 października 2019

Wykaz osób wyróżnionych tytułem honorowego profesora oświaty, odznaczonych Medalem KEN oraz wyróżnionych nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty w 2019 r.

Decyzją Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, po zaakceptowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej, honorowy tytuł honorowego profesora oświaty uzyskali następujący nauczyciele województwa lubelskiego: 1. Pani Małgorzata Czuj, nauczycielka plastyki i techniki ...

26 września 2019

Informacja o terminach wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r.

  Lubelski Kurator Oświaty informuje, że wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. odbędą się w następujących miejscach i terminach: 9 października 2019 roku, o godzinie 10:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B ...

16 września 2019

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2019 r.

1. Ustala się następujace terminy składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe: o nadanie orderu i odznaczenia państwowego do dnia 31 stycznia 2019; o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do dnia

28 grudnia 2018

Nauczyciele z województwa lubelskiego w KPRM

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

16 października 2018

Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza osoby odznaczone Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżnione nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, któr ...

8 października 2018

Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty w 2018 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr 4 oraz decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty, na podstawie art. 49 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i o ...

8 października 2018

Wykaz osób odznaczonych na wniosek związków zawodowych w 2018 r.

Na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "Solidarność" oraz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN odznaczeni zostali związkowcy z województwa lubelskiego. Wykaz w załączniku. ...

3 października 2018

Informacja o nadaniu tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 r.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Edukacji Narodowej kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty. Minister Edukacji Narodowej zaakceptował następujące kandydatury: ...

2 października 2018
Starsze informacje Nowsze informacje