Strona główna

Programy rządowe

Rozliczenie dotacji "Aktywna tablica"

Rozliczenie dotacji "Aktywna tablica"

6 sierpnia 2019

Weryfikacja liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 - prawidłowe zestawienie

W nawiązaniu do informacji dotyczacej weryfikacji liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 zamieszczamy prawidłowe zestawienie jednostek samorzadu terytorialnego, niezbędne do sporządzenia niniejszej weryfikacji. Gminy, kt& ...

19 lipca 2019

Weryfikacja liczby uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa lubelskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym uczniów ...

18 lipca 2019

"Posiłek w szkole i w domu" informacja do rozliczenia

Posiłek w szkole i w domu" informacja do rozliczenia

16 lipca 2019

"Posiłek w szkole i w domu" Wykaz wszystkich szkół i organów prowadzących.

"Posiłek w szkole i w domu" Wykaz wszystkich szkół i organów prowadzących, które ubiegały się o wsparcie finansowe.

28 czerwca 2019

Informacja o właściwym wykorzystaniu środków z dotacji celowych

Informacja o właściwym wykorzystaniu środków z dotacji celowych

24 czerwca 2019

"Posiłek w szkole i w domu" Wykaz szkół zakwalifikowanych.

Wykaz szkół zakwalifikowanych.

3 czerwca 2019

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

21 marca 2019

Zbiorcza informacja o wysokości przyznanych kwot Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" IV edycja

...

11 marca 2019

Środki na stypendia i zasiłki szkolne w 2019 r.

Weryfikacja środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.

18 lutego 2019
Starsze informacje Nowsze informacje