Strona główna

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31/12/2020 r.

...

17 maja 2021

Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31/12/2019 r.

...

12 maja 2020

Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

7 maja 2019