Strona główna

Wsparcie finansowe

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty

W dniu 20 i 28 grudnia 2017 r. obradował zespół ds. przyznawania wsparcia finansowego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczni& ...

28 grudnia 2017

Wyniki naboru wniosków o wsparcie finansowe Lubelskiego Kuratora Oświaty

W dniu 12 czerwca 2017 r. obradował zespół ds. przyznawania wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubels ...

21 czerwca 2017

Nabór wniosków o wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty na II-gie półrocze 2017 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczyna nabór wniosków o wsparcie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego organizowanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

8 maja 2017

Wyniki naboru wniosków o wsparcie Lubelskiego Kuratora oświaty dla przedsięwzięć organizowanych w I połowie 2017 r.

W dniu 25 listopada 2016 r. obradował zespół ds. przyznawania wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego, odbywających się od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, w celu wybrania i zarekomendowania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty przedsięwzięć kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym.

8 grudnia 2016
Nowsze informacje