Strona główna

Konkursy na dyrektora szkoły

konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefowie

Burmistrz Józefowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefowie. Link do ogłoszenia: https://umjozefow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=75&p1=szczegoly&p2=10618 ...

8 kwietnia 2021

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość

UCHWAŁA NR CCXLIX/4463/2021 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

7 kwietnia 2021

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu

Zarządzenie Nr 33/21 Burmistrza Bełżyc

6 kwietnia 2021

Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły w Gorajcu

ZARZĄDZENIE NR  18 /2021 Wójta Gminy Rade ...

26 marca 2021

Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu

Wójt Gminy Radecznica ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu. Treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie BIP Gminy Rade ...

26 marca 2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Treść ogłoszenia dostępna jest w załączonym pliku, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlas ...

15 marca 2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej pojdął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. Treść ogłoszenia o konkursie dostępna jest w załączonym pliku, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bia ...

15 marca 2021

Ogłoszenia o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie Burmistrza Annopola o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie: https://umannopol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly&p2=10552 Ogłoszenie Burmistrza Annopola o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Prz ...

11 marca 2021

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I

...

10 marca 2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jastkowie

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Jastków z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jastkowie.

10 marca 2021
Starsze informacje