Strona główna

Konkursy na dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 34/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola, szkół i placówki prowadzonych przez miasto Lublin

Prezydent Miasta Lublin Zarządzeniem nr 34/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola, szkół i placówki prowadzonych przez miasto Lublin Zarządzenie wraz z wymaganiami zawartymi w ogł ...

8 grudnia 2022

Minister Klimatu i Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

 

7 listopada 2022

Zarządzenie nr 19/10/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Farbiarska 8

Prezydent Miasta Lublin Zarządzeniem nr 19/10/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie, ul. Farbiarska 8. Zarządzenie wraz z wymaganiami zaw ...

12 października 2022

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/news/2850/.html ...

26 lipca 2022

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie

Wójt Gminy Jeziorzany ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie. Link do ogłoszenia: https://ugjeziorzany.e-bi ...

26 lipca 2022

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teratynie.

 

25 lipca 2022

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach

Zarządzenie nr 103/22 Wójta Gminy Głusk z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/22 Wójta Gminy Głusk z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach

21 lipca 2022

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na mocy uchwały nr 581/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edu ...

15 lipca 2022

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawku

Wójt Gminy Cyców ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawku

14 lipca 2022

Konkurs na dyrektora ZSP nr 1 w Terespolu

Burmistrz Miasta Terespol ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu ul. H. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Terespol.

13 lipca 2022
Starsze informacje