Strona główna

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie.

Lublin, dn. 19 marca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia,tj:

19 marca 2019

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6/ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6 / ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie”, prowadzonego w trybie przetargu ...

18 marca 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

Lubelski Kurator Oświaty na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 20 ...

8 marca 2019

Remont elewacji frontowej budynku od strony ul. 3 Maja 6/ ul. Żołnierzy Niepodległej 1 w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin działający w imieniu zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia,tj: Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin ...

27 lutego 2019

Organizacja szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z woj. lubelskiego w 2018 roku - rozstrzygnięcie przetargu

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprz ...

25 czerwca 2018

Przetarg na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z woj. lubelskiego w 2018 r. - zestawienie ofert.

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 r. - zestawienie ofert.

6 czerwca 2018

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2018 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.). Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamó ...

5 czerwca 2018

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2018 roku.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2018 szkoleń dla 3600 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębne zadanie. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki w wersji edytowalnej do pobrania poniżej.

17 maja 2018

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2018 roku

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2018 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12 – dniowych turnusów kolonijnych.

16 maja 2018

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w 2018 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12 – dniowych turnusów kolonijnych. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do pobrania poniżej.

6 kwietnia 2018
Starsze informacje Nowsze informacje