Strona główna

Reforma edukacji

List Minister Anny Zalewskiej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

    Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratoró ...

8 marca 2017

Promocja szkolnictwa zawodowego

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

6 marca 2017

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), w zakładce Finansowanie edukacji, zostały zamieszczone "Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017".

6 marca 2017

Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego

Minister Anna Zalewska podpisała 1 marca 2017 roku rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Ww. rozporządzenie, zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

2 marca 2017

Samorządy przygotowują projekty dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Przejdź do - Samorządy przygotowują projekty dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

24 lutego 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca stanu wdrażania reformy edukacji w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli również p. Jerzy Kędra - wójt gminy Krzywda oraz p. Ryszard Golec, wicekurator, koordynator ds. reformy oświaty w województwie lubelskim.

24 lutego 2017

Dofinansowanie kosztów zadań j.s.t. związanych z reformą edukacji

Informacja MEN o środkach z rezerwy subwencji oświatowej

23 lutego 2017

Już 40 samorządów wystąpiło o opinię w sprawie uchwał dostosowujących

Przejdź do - Już 40 samorządów wystąpiło o opinię w sprawie uchwał dostosowujących

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

17 lutego 2017

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Zakończył się kolejny etap wdrażania zmian w szkołach

15 lutego 2017

Struktury związków zawodowych właściwe do opiniowania uchwał

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

14 lutego 2017

Nowa sieć szkół i działania wspomagające reformę

Przejdź do - Nowa sieć szkół i działania wspomagające reformę

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

10 lutego 2017
Starsze informacje Nowsze informacje