Strona główna

Reforma edukacji

31 marca sieć szkół w woj. lubelskim będzie dostosowana do nowego ustroju szkolnego

Przejdź do - 31 marca sieć szkół w woj. lubelskim będzie dostosowana do nowego ustroju szkolnego

31 marca 2017 roku kończy się etap dostosowania przez jednostki samorządu terytorialnego sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W województwie lubelskim wszystkie samorządy (237, w tym 24 powiaty i 213 gmin) podjęły uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęło do zaopiniowania 237 uchwał, w tym 24 z powiatów (100%) i 213 z gmin (100%).

30 marca 2017
Czytaj więcej

Samorządy kończą etap dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Przejdź do - Samorządy kończą etap dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

20 marca 2017
Czytaj więcej

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki

  16 marca br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w: ‒ ...

16 marca 2017
Czytaj więcej

Biblioteki w szkołach

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

16 marca 2017
Czytaj więcej

Samorządy gotowe do reformy edukacji

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

9 marca 2017
Czytaj więcej

List Minister Anny Zalewskiej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

    Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratoró ...

8 marca 2017
Czytaj więcej

Promocja szkolnictwa zawodowego

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

6 marca 2017
Czytaj więcej

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), w zakładce Finansowanie edukacji, zostały zamieszczone "Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017".

6 marca 2017
Czytaj więcej

Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego

Minister Anna Zalewska podpisała 1 marca 2017 roku rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Ww. rozporządzenie, zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

2 marca 2017
Czytaj więcej

Samorządy przygotowują projekty dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Przejdź do - Samorządy przygotowują projekty dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

24 lutego 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca stanu wdrażania reformy edukacji w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli również p. Jerzy Kędra - wójt gminy Krzywda oraz p. Ryszard Golec, wicekurator, koordynator ds. reformy oświaty w województwie lubelskim.

24 lutego 2017
Czytaj więcej
Starsze informacje