Strona główna

Reforma edukacji

Samorządy przygotowują projekty dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Przejdź do - Samorządy przygotowują projekty dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

24 lutego 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca stanu wdrażania reformy edukacji w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczyli również p. Jerzy Kędra - wójt gminy Krzywda oraz p. Ryszard Golec, wicekurator, koordynator ds. reformy oświaty w województwie lubelskim.

24 lutego 2017
Czytaj więcej

Dofinansowanie kosztów zadań j.s.t. związanych z reformą edukacji

Informacja MEN o środkach z rezerwy subwencji oświatowej

23 lutego 2017
Czytaj więcej

Już 40 samorządów wystąpiło o opinię w sprawie uchwał dostosowujących

Przejdź do - Już 40 samorządów wystąpiło o opinię w sprawie uchwał dostosowujących

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

17 lutego 2017
Czytaj więcej

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Zakończył się kolejny etap wdrażania zmian w szkołach

15 lutego 2017
Czytaj więcej

Struktury związków zawodowych właściwe do opiniowania uchwał

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

14 lutego 2017
Czytaj więcej

Nowa sieć szkół i działania wspomagające reformę

Przejdź do - Nowa sieć szkół i działania wspomagające reformę

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

10 lutego 2017
Czytaj więcej

Wspomaganie nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

Przejdź do - Wspomaganie nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

7 lutego 2017
Czytaj więcej

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Zasady opiniowania uchwał jednostek samorządu terytorialnego

31 stycznia 2017
Czytaj więcej

Projekt dostosowania sieci szkół w Zamościu do nowego ustroju szkolnego

Konferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Zamość

30 stycznia 2017
Czytaj więcej

Kolejny etap wdrożenia reformy edukacji

Spotkanie z przedstawicielami organów prowadzących szkoły

26 stycznia 2017
Czytaj więcej
Starsze informacje