Strona główna

Koronawirus

Cykl filmów „Bezpieczni w czasie epidemii”

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ zachęca do obejrzenia cyklu filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”. Projekt ten, przygotowany w odpowiedzi na obecne potrzeby pacjentów, podpowiada, j ...

14 września 2020

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały przedstawione odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także kwestie dotyczące zasiłku, pracy zdalnej oraz ...

12 marca 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

11 marca 2020

Zalecenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju

Zawieszenie organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjść i wyjazdów do miejsc gromadzenia się większej liczby osób oraz wstrzymanie przyjmowania uczniów z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej.

9 marca 2020

Gdzie szukać informacji na temat koronawirusa?

Sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia

4 marca 2020

Spotkania informacyjne w sprawie profilaktyki zdrowotnej

Dyrektorzy szkół rozmawiali o zasadach bezpieczeństwa

2 marca 2020

Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działa ...

25 lutego 2020
Nowsze informacje