Strona główna

Kontrole zewnętrzne

Archiwum Państwowe - 2019-02-27

Temat: Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną wchodzącą do państwowego zasobu archiwalnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie ...

25 kwietnia 2019

Najwyższa Izba Kontroli - 2018-11-30

Temat: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez administrację publiczną i państwowe osoby prawne ...

25 kwietnia 2019

Państwowa Inspekcja Pracy - 2018-10-03

...

25 kwietnia 2019

Archiwum Państwowe - 2016-09-13

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Lublinie ...

25 kwietnia 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 2015-11-09

Temat kontroli: Prawidłowośc i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązny jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. ...

25 kwietnia 2019

Najwyższa Izba Kontroli

Wystąpienie pokontrolne z funkcjonowania świetlic szkolnych ...

25 kwietnia 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie "Realizacji przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli".

28 stycznia 2016

Lubelski Urząd Wojewódzki

Temat kontroli: Ocena realizacji zadania inwestycyjnego. ...

24 kwietnia 2015

Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych. ...

19 lutego 2014

Archiwum Państwowe

 Kontrola Archiwum Państwowego mająca na celu ocenę realizacji przez Kuratorium Oswiaty w Lublinie obowiązków z art. 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ...

19 lutego 2014
Starsze informacje